szkolenie


LAW CENTER CLUB, Profesorskie Centrum Badań Rozwoju i Edukacji oraz Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji zaprasza na szkolenie  ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W POLSCE w 2018 r  ⚖️

Szkolenie przeznaczone dla pracowników działów kadr i płac, księgowości, właściwości firm czy biur rachunkowych chętnych zatrudniać cudzoziemców.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników szkolenia z zagadnieniami związanymi z zatrudnianiem cudzoziemców, różnic w zatrudnianiu pracowników z UE, EOG, obowiązki pracodawcy wobec innych instytucji prawnych, konsekwencji prawnych zatrudniania cudzoziemców bez zezwolenia oraz cele i korzyści z zatrudniania cudzoziemców.

 

PROGRAM SZKOLENIA :

.

Tematyka szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

⚖️ Cudzoziemcy w Polsce

Regulacje prawne zatrudniania obcokrajowców na terytorium RP na przestrzeni ostatniej dekady.

⚖️ Przyjazd cudzoziemców na teren Rzeczypospolitej Polskiej

 • Obywatele Unii Europejskiej
 • Obywatele państwa trzecich Ukraina, Rosja, Białoruś

⚖️ Przepisy prawne w zakresie zatrudniania cudzoziemców

 • Formy zatrudniania cudzoziemca;
 • Zatrudnienie cudzoziemca, który podejmuje zatrudnienie w Polsce po raz pierwszy;
 • Zatrudnianie cudzoziemca, który wykonał pracę w Polsce dla innego podmiotu gospodarczego;
 • Przedłużanie stosunku pracy z cudzoziemcem
 • Kwalifikacje zawodowe, nostryfikacja uprawnień dla cudzoziemców
 • Zatrudnianie cudzoziemców, a pozyskiwanie dofinansowań i wsparcia UE na pracownika

⚖️ Różnica w zatrudnianiu pracowników z UE, UOG i po za nim

 • Zezwolenia na pracę i zawody niewymagające zezwolenia. Konsekwencje prawne zatrudniania cudzoziemców bez zezwolenia.
 • Procedura uzyskania zezwolenia na pracę.

⚖️ Obowiązki pracodawcy wobec instytucji prawnych

 • Ubezpieczenia zatrudnionych cudzoziemców i rozliczenia z Urzędem Skarbowym
 • Współpraca z cudzoziemcem Rezydentem i nie Rezydentem
 • Rozliczanie cudzoziemców

⚖️ Omówienie zatrudniania cudzoziemca krok po kroku wraz z uzupełnianiem wymaganych dokumentów, przy szczególnym uwzględnieniu obywateli pochodzących z Ukrainy.
⚖️ Integracja i zapobieganie dyskryminacji obcokrajowców w Firmie.

⚖️ Cele i korzyści z zatrudniania cudzoziemców

 • Zacieśnianie kontaktów gospodarczych z krajami, których obywatele będą podejmować pracę w RP
 • Inwestycje i tworzenie nowych miejsc pracy.

⚖️ Zagrożenia i koszty związane z przyjmowaniem do pracy obcokrajowców.

 • Brak regulacji ułatwiających zatrudnianie wykwalifikowanych cudzoziemców
 • Wzrost nielegalnych pracowników
 • Obniżenie prestiżu RP na arenie międzynarodowej.
MASZ PYTANIA?

,

 +48 538 148 480     +48 538 148 481

e.mail: szkolenia@mcbrie.pl


miejsce: Warszawa, ul. Grodzieńska 21/29

termin: 11 grudnia 2017

początek: 10.00

cena:

499 zł brutto

399 zł brutto (studenci EWSPA, absolwenci EWSPA, członkowie ZPP o/Warszawa)

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE:

– 6 godzin akademickich,
– materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej,
– materiały do pracy (notes, długopis),
– kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw,
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

REZERWACJA GRUPOWA:

+48 538 148 480
+48 538 148 481
e.mail: szkolenia@mcbrie.pl

PŁATNOŚĆ:

Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji
ul. Grodzieńska 21/29, 03-750 Warszawa
nr rach. 73 1050 1025 1000 0090 3130 5510


ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE/KURS

Imię i nazwisko:

*Tytuł szkolenia:

*Miejscowość:

*Data szkolenia lub kursu:

*Nazwa placówki/instytucja/firma/osoba prywatna:

Ilość uczestników

-Imię i nazwisko uczestnika

-Imię i nazwisko uczestnika

-Płatność (jednorazowa, dofinansowanie, inna)

*Wpisz swój adres email (obowiązkowe)

*Wpisz swój numer telefonu (obowiązkowe)

Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na:

 1. Przetwarzanie przez BLUE Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych oraz danych dotyczących korzystania przeze mnie z Portalu mcbrie.pl i funkcjonalności świadczonych przez BLUE Operator Sp. z o.o.
 2. Otrzymywanie, na mój adres poczty elektronicznej informacji handlowych wysyłanych przez BLUE Operator Sp. z o.o. w imieniu własnym oraz na zlecenie innych osób
 3. Kontakt ze strony BLUE Operator z siedzibę w Warszawie przy ulicy Grodzieńskiej 21/29 , z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 par.1 Prawa telekomunikacyjnego</p>
 4.  Akceptuję Pan/Pani Regulamin MCBiE
 5.  Akceptuję Pan/ Pani politykę prywatności

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na powyższe prosimy o kontakt e.mail: szkolenia@mcbrie.pl lub telefonicznie +48 538 148 480