Liczba miejsc jest ograniczona.  Tylko 15 miejsc w każdej placówce lub miejscowości.  O przyjęciu do AKADEMII decyduje kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA- Krok po kroku

KROK I – proces rekrutacji odbywa się wyłącznie poprzez stronę internetową. Należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY on-line .

KROK II– na wskazany w zgłoszeniu adres e.mail otrzymasz potwierdzenie wpisu na listę słuchaczy oraz pakiet informacji organizacyjnych. Jeśli nie otrzymasz potwierdzenia w ciągu 24 godzin skontaktuj się z Działem Rekrutacji aby wyjaśnić przyczynę. W przypadku braku miejsc również otrzymasz informację.

KROK III – Jeśli otrzymałeś potwierdzenie wpisu na listę DOKONAJ OPŁATY w terminie i wysokości podanej w informacji organizacyjnej z Działu Rekrutacji. Wysokość opłat możesz również sprawdzić na stronie  TABELA OPŁAT

 Płatności należy dokonać:  Akademia Prawa Krajowego i Międzynarodowego, ul. Okopowa 59, Warszawa (01-043)

12 1050 1025 1000 0090 8041 0336

W tytule prosimy wpisać imię i nazwisko słuchacza oraz miasto.

KROK IV–  Uzupełnioną umowę w 2 egz. przynieś na I zajęcia.  Wzór umowy oraz Regulaminy dostępne są na stronie

KROK VWITAJ W GRONIE SŁUCHACZY Akademii Prawa Krajowego i Międzynarodowego. Przygotowaliśmy zbiór najważniejszych informacji dla osób rozpoczynających naukę w APKIM. Sprawdź

WAŻNE!

  • Przedstawiciele ustawowi/opiekunowie prawni kandydata o szczególnych potrzebach zdrowotnych (np. epilepsja), niepełnosprawność zobowiązani są poinformować Akademię  o ewentualnych potrzebach zdrowotnych słuchacza.

ORGANIZATOR

Akademia Prawa Krajowego i Międzynarodowego
ul. Okopowa 59, 01-043 Warszawa
e.mail: biuro@apkim.pl

DZIAŁ REKRUTACJI

tel. 731 749 365

(Dyżur telefoniczny 8.30-16.00 poniedziałek- piątek)

e.mail: rekrutacja@apkim.pl


9001_fbg

Posiadamy📜 CERTYFIKAT QS Zürich AG szwajcarskiej jednostki certyfikującej- akredytowanej w SAS (Schweizerische Akkreditierungsstelle) dla systemu zarządzania jakością w zakresie USŁUG SZKOLENIOWYCH