szkolenie


Szkolenie ma na celu przekazanie kompleksowej informacji na temat zasad udostępniania informacji publicznej i aktualnego orzecznictwa sądowego.

W czasie szkolenia omówione będą podstawowe zasady ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego jakie wynikają z treści ustawy z dnia 25.02.2016 r., o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Na szkoleniu zostaną zaprezentowane różnice między prawem do informacji i prawem do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.

.

PROGRAM SZKOLENIA :

.

CZĘŚĆ 1 – NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z DOSTĘPEM DO INFORMACJI

Część poświęcona przedstawieniu najważniejszych zagadnień dostępu do informacji publicznej, podczas którego uczestnik dowie się:

 • Wprowadzenie – Pojęcie informacji publicznej. Zakres zastosowania przepisów ustawy. Komu przysługuje prawo dostępu? Podmioty obowiązane do udostępnienia.
 • Zasady dostępu do informacji – Jakie informacje podlegają udostępnieniu? Jak udostępniać?
 • Ustawowe ograniczenie prawa do informacji.
 • Omówienie trybów udostępniania informacji – wnioskowy, przez wywieszenie, wyłożenie in.
 • Jakie obowiązki ma instytucja udostępniająca? Forma, termin i koszty.
 • Kiedy i jak odmawiać udostępnienia? Umorzenie postępowania i odwołanie od decyzji. Skarga do sądu.
 • Odpowiedzialność karna.
 • Dostęp do informacji publicznej a procedura administracyjna i ochrona danych osobowych.
 • Dotychczasowe przepisy o dostępie do informacji a nowa ustawa o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego – wzajemna relacja obu ustaw.

CZĘŚĆ 2 – NOWA USTAWA O PONOWNYM WYKORZYSTANIU INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO I ZASADY OCHRONY PRAWNOAUTORSKIEJ.

Część poświęcona przedstawieniu najnowszych zmian w prawie dostępu do informacji spowodowanych przepisami nowej ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego. Niniejsza część poświęcona będzie także podstawowym zagadnieniom prawa autorskiego i jego związkom z ustawą o dostępie do informacji publicznej i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego. Uczestnik dowie się m.in. o:

 • Nowe przepisy – Przyczyny wprowadzenia zmian.
 • Omówienie podstawowych pojęć nowej ustawy. Informacja sektora publicznego, użytkownik itp.
 • Ustawowe zasady udostępniania i przekazywania informacji.
 • Umowa o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji.
 • Omówienie dopuszczalnych ograniczeń wykorzystania.
 • Opłaty.
 • Nowe pojęcie takie jak oferta urzędu zawierająca warunki ponownego wykorzystania czy sprzeciw użytkownika.
 • Niezbędne zmiany w BIP wymagane przez ustawę.
 • Ustawowe warunki odmowy.
 • Omówienie zmian w innych przepisach. Przepisy przejściowe.
 • Omówienie podstawowych pojęć prawa autorskiego. Wskazanie dlaczego dla prawidłowego stosowania przepisów nowej ustawy tak ważna jest znajomość prawa autorskiego.
 • Ponowne wykorzystanie a procedura administracyjna i ochrona danych osobowych.
MASZ PYTANIA?

.

 +48 538 148 480  +48 538 148 481

e.mail: szkolenia@mcbrie.pl


miejsce: Warszawa

termin:  9-10 stycznia 2018

cena: 799 zł netto

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE:

– 16 godzin akademickich,
– materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej,
– materiały do pracy (notes, długopis),
– kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw,
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

REZERWACJA GRUPOWA:

+48 538 148 480
+48 538 148 481
e.mail: szkolenia@mcbrie.pl

PŁATNOŚĆ:

Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji
ul. Grodzieńska 21/29, 03-750 Warszawa
nr rach. 73 1050 1025 1000 0090 3130 5510


ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE/KURS

Imię i nazwisko:

*Tytuł szkolenia:

*Miejscowość:

*Data szkolenia lub kursu:

*Nazwa placówki/instytucja/firma/osoba prywatna:

Ilość uczestników

-Imię i nazwisko uczestnika

-Imię i nazwisko uczestnika

-Płatność (jednorazowa, dofinansowanie, inna)

*Wpisz swój adres email (obowiązkowe)

*Wpisz swój numer telefonu (obowiązkowe)

Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na:

 1. Przetwarzanie przez BLUE Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych oraz danych dotyczących korzystania przeze mnie z Portalu mcbrie.pl i funkcjonalności świadczonych przez BLUE Operator Sp. z o.o.
 2. Otrzymywanie, na mój adres poczty elektronicznej informacji handlowych wysyłanych przez BLUE Operator Sp. z o.o. w imieniu własnym oraz na zlecenie innych osób
 3. Kontakt ze strony BLUE Operator z siedzibę w Warszawie przy ulicy Grodzieńskiej 21/29 , z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 par.1 Prawa telekomunikacyjnego</p>
 4.  Akceptuję Pan/Pani Regulamin MCBiE
 5.  Akceptuję Pan/ Pani politykę prywatności

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na powyższe prosimy o kontakt e.mail: szkolenia@mcbrie.pl lub telefonicznie +48 538 148 480