szkolenie


 Dla kogo? Szkolenie przeznaczone jest dla szkół i placówek światowych: dyrektorzy, wicedyrektorzy, informatycy, sekretarki oraz inne osoby odpowiedzialne za wprowadzanie informacji do SIO. oraz pracowników Wydziału Oświaty w Gminach i Urzędach Miasta.
.
PROGRAM SZKOLENIA :

.

Czym jest sekretariat szkolny – specyfika, rola i zadania:

 • Planowanie pracy sekretariatu – rejestracja i obieg dokumentów, załatwienie spraw, korespondencja biurowa, dokumentacja poufna. Kierowanie sekretariatem.
 • Regulacje prawne dotyczące funkcjonowania szkoły.
 • Regulacje prawne dotyczące dokumentacji szkolnej z uwzględnieniem zmian.
 • Dokumentacja szkolna – aktualne przepisy (księga ewidencji dzieci, księga uczniów, ruch uczniów, arkusze ocen, sprostowania, duplikaty – opłaty, odpisy, kopie, wydawanie świadectw i legitymacji, rejestry wydawania dokumentów).
 • Dokumentacja sekretariatu – pisanie zarządzeń, wydawanie decyzji administracyjnych.
 • Omówienie wzorów dokumentów (propozycja druków z własnej praktyki).
 • Zasady prowadzenia spraw kancelaryjnych – korespondencja biurowa zewnętrzna i wewnętrzna, obieg dokumentów, dokumentacja zastrzeżona.
 • Aplikacje elektroniczne w pracy sekretariatu – PABS, NABÓR, DZIENNIK ELEKTRONICZNY – jak z nich korzystać aby ułatwić sobie pracę.
 • Praca w zmodernizowanym SIO2 – najczęstsze problemy.
 • Ustawa o Ochronie Danych Osobowych w pracy sekretariatu – nowe zadania.

Gromadzenie i przechowywanie akt:

 • Archiwizacja danych – gromadzenie i zabezpieczanie przed zniszczeniem dokumentacji szkolnej:
 • Rzeczowy wykaz akt.
 • Instrukcja określająca zasady i tryb postępowania z dokumentacją – instrukcja kancelaryjna oraz instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt.
 • Przykładowa instrukcja kancelaryjna.
 • Przykładowa instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt.
 • Przykładowe protokoły i przekazania dokumentacji do składnicy akt.

Elementy prawa pracy w sekretariacie szkolnym:

 • Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy, Ustawa o pracownikach samorządowych, podstawowe akty prawne dotyczące zatrudnienia pracowników w szkole.
MASZ PYTANIA?

,

 +48 538 148 480     +48 538 148 481

e.mail: szkolenia@mcbrie.pl

📌 termin 29 listopad 2017

📌 miejsce Rzeszów

 📌 cena: 249 zł netto

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE:

– 5 godzin szkolenia,
– materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej,
– materiały do pracy (notes, długopis),
– kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw,
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

REZERWACJA GRUPOWA:

+48 538 148 480
+48 538 148 481
e.mail: szkolenia@mcbrie.pl

PŁATNOŚĆ:

Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji
ul. Grodzieńska 21/29, 03-750 Warszawa
nr rach. 73 1050 1025 1000 0090 3130 5510


ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE/KURS

Imię i nazwisko:

*Tytuł szkolenia:

*Miejscowość:

*Data szkolenia lub kursu:

*Nazwa placówki/instytucja/firma/osoba prywatna:

Ilość uczestników

-Imię i nazwisko uczestnika

-Imię i nazwisko uczestnika

-Płatność (jednorazowa, dofinansowanie, inna)

*Wpisz swój adres email (obowiązkowe)

*Wpisz swój numer telefonu (obowiązkowe)