AKADEMIA PRAWA KRAJOWEGO I MIĘDZYNARODOWEGO

oraz

Profesorskie Centrum Doradztwa Prawnego

zaprasza na kurs


 

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W KRYZYSIE


Zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie jest niezwykle trudne. Wymaga od kadry kierowniczej podjęcia różnego rodzaju działań zaradczych (nastawionych zarówno na niwelowanie skutków kryzysu, jak i mających na celu dostosowanie się do spotkania z przyszłością).

Celem kursu jest poszerzenie wiedzy i umiejętności uczestników zajęć z zakresu zarządzania w kryzysie, finansów, postępowania cywilnego i egzekucyjnego. Prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego oraz zarządzania stresem czyli jak radzić sobie w trudnych sytuacjach.


PROWADZĄCY KURS:

Nasi szkoleniowcy są czynnymi doradcami restrukturyzacyjni, sędziami, pracownikami naukowymi. 


 PROGRAM KURSU


MODUŁ  Zarządzania

1. ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W KRYZYSIE  7 godzin

2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU I WŁAŚCICIELI FIRM- Jak się chronić przed konsekwencjami cywilnymi i karnymi.   7 godzin

3. ZARZĄDZANIE STRESEM CZYLI JAK RADZIĆ SOBIE W TRUDNYCH SYTUACJACH 6 godzin


MODUŁ   FINANSOWY   20h

 1. Zasady przygotowania bilansu i RZiSu niezbędnego do wniosku o ogłoszenie upadłości/restrukturyzacji.
 2. Omówienie budowy sprawozdania finansowego.
 3. Prezentacja sprawozdań finansowych oraz sposobu ich czytania i interpretowania zawartych w nich informacji.
 4. Jak powstają pozycje prezentowane w sprawozdaniach finansowych.
 5. Sprawozdanie finansowe, wymogi formalne, obowiązek badania sprawozdania finansowego, inwentaryzacja (spis z natury). Struktura bilansu i zasady bilansowe. Wstępna analiza bilansu, reguły bilansowe. Pojęcie koszt, definicje kategorie. Klasyfikacja kosztów. Podział na koszty stałe i koszty zmienne.
 6. Badania kondycji finansowej przedsiębiorstwa pod kątem jego niewypłacalności (z zaprezentowaniem różnych modeli analizy np. analizy logitowej, modelu Altmana itd.)
 7. Prezentacja najważniejszych metod i narzędzi wykorzystywanych w zarządzaniu finansami.
 8. Wskaźniki oceny opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych: NPV, IRR
 9. Biznes plan – część finansowa. Ocena efektywności biznesplanów.
 10. Księgowość a rachunkowość zarządcza. Raportowanie stanu historycznego – prezentacja narzędzi budżetowania. Budżetowanie gotówki. Budżetowanie kapitałów. Optymalny budżet inwestycyjny.

MODUŁ   RESTRUKTURYZACYJNO- UPADŁOŚCIOWY w tym warsztaty z sporządzania dokumentów.

PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

 1. Przesłanki prowadzenia postępowań restrukturyzacyjnych.
 2. Rola sądu i sędziego-komisarza w postępowaniu restrukturyzacyjnym
 3. Zadania i uprawnienia nadzorcy układu, nadzorcy sądowego oraz zarządcy
 4. Pozycja i funkcje zgromadzenia wierzycieli i rady wierzycieli
 5. Przebieg i skutki przyspieszonego postępowania układowego
 6. Przebieg i skutki postępowania układowego
 7. Przebieg i skutki postępowania sanacyjnego
 8. Metody restrukturyzacji zobowiązań dłużnika
 9. Odrębne postępowanie restrukturyzacyjne
 10. Dopuszczalność pomocy publicznej.
 11. Sporządzanie umowy z nadzorcą układu (warsztat praktyczny)
 12. Przygotowanie i realizacja planu restrukturyzacyjnego (warsztat praktyczny)
 13. Tworzenie sprawozdań nadzorcy sądowego oraz zarządcy (warsztat praktyczny)
 14. Przygotowanie uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości (warsztat praktyczny)
 15. Sporządzanie wniosku o wynagrodzenie doradcy restrukturyzacyjnego (warsztat praktyczny)

POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE

 1. Podstawy ogłoszenia upadłości
 2. Rola sądu i sędziego-komisarza w postępowaniu upadłościowym
 3. Zabezpieczenie majątku dłużnika
 4. Skutki ogłoszenia upadłości co do osoby, majątku oraz zobowiązań upadłego
 5. Ustalenie składu masy upadłości
 6. Zaskarżanie czynności upadłego
 7. Zadania i uprawnienia syndyka
 8. Zwołanie i prowadzenie zgromadzenia wierzycieli
 9. Powołanie i rola rady wierzycieli
 10. Zgłoszenie i ustalenie wierzytelności
 11. Sprawdzanie zgłoszonych wierzytelności
 12. Ustalenie listy wierzytelności
 13. Zaskarżenie listy wierzytelności
 14. Zatwierdzenie, prostowanie i uzupełnienie listy wierzytelności
 15. Układ w upadłości
 16. Likwidacja masy upadłości
 17. Podział funduszy masy upadłości i sum uzyskanych ze zbycia rzeczy i praw obciążonych rzeczowo
 18. Kolejność zaspokajania wierzycieli
 19. Odrębne postępowania upadłościowe (wobec deweloperów; banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji)
 20. Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
 21. Tworzenie listy wierzytelności (warsztat praktyczny)
 22. Tworzenie planu podziału (warsztat praktyczny)
 23. Tworzenie sprawozdań syndyka (warsztat praktyczny)
 24. Sporządzanie wniosku o wynagrodzenie syndyka (warsztat praktyczny)

Polecamy również PODSTAWY PRAWA W BIZNESIE

1. PRAWO CYWILNE– zobowiązania (zarys)  7 godzin
2. POSTĘPOWANIE CYWILNE  (zarys) 7  godzin
3. POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W PRAKTYCE 7 godzin


HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WARSZAWA

 • Kurs nr 3/WAW/2020
  terminy zjazdów:  22-24 maja 2020,  29 maja- 31 maja 2020, 5 czerwca- 7 czerwca 2020
 • Kurs nr 4/WAW/2020
  terminy zjazdów:  19 czerwca- 21 czerwca 2020, 26- 28 czerwca 2020, 3-5 lipca 2020

WROCŁAW

Kurs nr 1/WRO/2020
terminy zjazdów:  5 czerwca- 7 czerwca 2020, 19-21 czerwca 2020, 26-28 czerwca 2020


POZNAŃ

Kurs nr 2/POZ/2020.
terminy zjazdów:   29 maja- 31 maja 2020, 5 czerwca- 7 czerwca 2020, 19-21 czerwca,


 


CENA KURSU:

2199 zł brutto /zw. z VAT/

Istnieje możliwość płatności w 2 ratach u organizatora. Pierwsza rata 500 zł w terminie 2 dni od rejestracji na kurs.  Druga do dnia rozpoczęcia kursu. 

Uwaga! W przypadku rezygnacji z udziału w kursie przez uczestnika przed dniem jego rozpoczęcia, z dokonanej opłaty na poczet kursu jest potrącana kwota 500 zł tytułem opłaty administracyjnej.

A może potrzebujesz dofinansowania do kursu?

Prowadzisz kancelarię? Przedsiębiorstwo (w tym jednoosobową działalność gospodarczą)lub jesteś pracownikiem? Skorzystaj z dofinansowania do kursu nawet do 80 proc. w ramach usług rozwojowych. Nie dotyczy osób z województwa mazowieckiego i pomorskiego. Informacje

Cena szkolenia obejmuje:
– wykłady,
– materiały szkoleniowe
– prestiżowy certyfikat udziału
–  dodatkowe zaświadczenia na życzenie

MASZ PYTANIA?

e.mail: szkolenia.apkim@gmail.com

 

ORGANIZATOR

 • Akademia Prawa Krajowego i Międzynarodowego
 • Profesorskie Centrum Doradztwa Prawnego

 

ZAPISZ SIĘ NA KURS ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W KRYZYSIE

Osoba zgłaszająca:

Wybierz AKADEMIĘ

Miejscowość zajęć:

Kancelaria/sala szkoleniowa:

sobota/dzień roboczy:

Imię i nazwisko słuchacza, wiek (wiek tylko dzieci i młodzież)

Imię i nazwisko słuchacza, wiek (wiek tylko dzieci i młodzież)

Posiadam kod rabatowy:

*Wpisz swój adres email (obowiązkowe)

*Wpisz swój numer telefonu (obowiązkowe)

Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na:

 1. Przetwarzanie przez Akademię Prawa Krajowego i Międzynarodowego, BLUE Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych oraz danych dotyczących korzystania przeze mnie z Portalu mcbrie.pl i funkcjonalności świadczonych przez Akademię Prawa Krajowego i Międzynarodowego, BLUE Operator Sp. z o.o.
 2. Otrzymywanie, na mój adres poczty elektronicznej informacji handlowych wysyłanych przez Akademię Prawa Krajowego i Międzynarodowego, BLUE Oerator Sp. z o.o. w imieniu własnym oraz na zlecenie innych osób
 3. Kontakt ze strony Akademii Prawa Krajowego i Międzynarodowego z siedzibę w Warszawie przy ulicy Grodzieńskiej 21/29 , z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 par.1 Prawa telekomunikacyjnego</p>
 4.  Akceptuję Pan/Pani Regulamin MCBiE
 5.  Akceptuję Pan/ Pani politykę prywatności

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na powyższe prosimy o kontakt e.mail: biuroapkim@gmail.com

 

/* */