szkolenie


LAW CENTER CLUB, Profesorskie Centrum Badań Rozwoju i Edukacji oraz Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji zaprasza na szkolenie ZARYS PRAWA CYWILNEGO I POSTĘPOWANIA CYWILNEGO ⚖️

Szkolenie jest realizowane przez Zrzeszenie Prawników Polskich o/Warszawa oraz Europejską Wyższą Szkołę Prawa i Administracji afiliowaną przy Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

 

PROGRAM SZKOLENIA :

⚖️ Tematyka szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

⚖️ Omówienie ogólnych pojęć z kodeksu cywilnego: osoba fizyczna, osoba prawna, inne jednostki organizacyjne.
⚖️ Forma czynności prawnych
⚖️ Wady oświadczenia woli według kodeksu cywilnego
⚖️ Własność i inne prawa rzeczowe (wybrane zagadnienia)
⚖️ Zabezpieczenia rzeczowe (hipoteka, zastaw rejestrowy)
⚖️ Terminy przedawnienia, uznanie długu (właściwe i niewłaściwe) potrącenie.
⚖️ Ogólne pojęcia w kodeksie postępowania cywilnego w powiązaniu z postępowaniami insolwencyjnymi, w tym:
a) zdolność do czynności prawnych
b) zdolność sądowa
c) legitymacja procesowa
⚖️ Pisma procesowe (rodzaje, wymagania formalne, skutki nieusunięcia braków)
⚖️ Orzeczenia i zarządzenia
⚖️ Środki zaskarżenia
⚖️ Formy prowadzenia działalności gospodarczej: wpis do rejestru KRK, wpis do rejestru ewidencji gospodarczej.

 PROWADZĄCY:

adw. dr Dariusz Czajka prof. nadzw. EWSPA. Sędzia z ponad 20 letnim doświadczeniem w tym 10 lat jako sędzia-komisarz i przewodniczący Wydziału XVII upadłościowo-układowego Sądu Rejonowego w Warszawie. Rektor Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. Prezes Zrzeszenia Prawników Polskich o/Warszawa

MASZ PYTANIA?

 +48 538 148 480     +48 538 148 481

e.mail: szkolenia@mcbrie.pl


miejsce: Warszawa, ul. Grodzieńska 21/29

budynek: Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji

termin: 18 listopada 2017

godzina: 9.00-13.00

cena: 399 zł brutto

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE:

– 5 godzin akademickich,
– materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej,
– materiały do pracy (notes, długopis),
– kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw,
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

REZERWACJA GRUPOWA:

+48 538 148 480
+48 538 148 481
e.mail: szkolenia@mcbrie.pl

PŁATNOŚĆ:

Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji
ul. Grodzieńska 21/29, 03-750 Warszawa
nr rach. 73 1050 1025 1000 0090 3130 5510


ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE/KURS

Imię i nazwisko:

*Tytuł szkolenia:

*Miejscowość:

*Data szkolenia lub kursu:

*Nazwa placówki/instytucja/firma/osoba prywatna:

Ilość uczestników

-Imię i nazwisko uczestnika

-Imię i nazwisko uczestnika

-Płatność (jednorazowa, dofinansowanie, inna)

*Wpisz swój adres email (obowiązkowe)

*Wpisz swój numer telefonu (obowiązkowe)

Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na:

  1. Przetwarzanie przez BLUE Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych oraz danych dotyczących korzystania przeze mnie z Portalu mcbrie.pl i funkcjonalności świadczonych przez BLUE Operator Sp. z o.o.
  2. Otrzymywanie, na mój adres poczty elektronicznej informacji handlowych wysyłanych przez BLUE Operator Sp. z o.o. w imieniu własnym oraz na zlecenie innych osób
  3. Kontakt ze strony BLUE Operator z siedzibę w Warszawie przy ulicy Grodzieńskiej 21/29 , z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 par.1 Prawa telekomunikacyjnego</p>
  4.  Akceptuję Pan/Pani Regulamin MCBiE
  5.  Akceptuję Pan/ Pani politykę prywatności

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na powyższe prosimy o kontakt e.mail: szkolenia@mcbrie.pl lub telefonicznie +48 538 148 480