szkolenie


Zrzeszenie Prawników Polskich o/Warszawa, Instytut Prawa Nowych Technologii Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji, Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji zaprasza na szkolenie


ZAGROŻENIA DLA BRANŻY IT


Grupa docelowa:

 • Przedsiębiorcy, managerowie, dyrektorzy, kierownicy działów programistycznych i wdrożeniowych w firmach IT
 • Kierownicy projektów
 • Programiści i wdrożeniowcy zajmujący się tworzeniem i/lub uczestnictwem w tworzeniu oprogramowania i wdrażaniu u klienta końcowego,

Cel szkolenia:

 • Interpretacja najczęstszych zagrożeń dla produktów rynku IT pojawiających się na skutek działania nieuczciwej konkurencji,
 • Analiza możliwych sposobów zapobiegania powyższym zagrożeniom,
 • Poznanie prawnych możliwości dochodzenia roszczeń

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Najczęstsze zagrożenia dla interesów gospodarczych przedsiębiorstwa:
 • Podróbka programu komputerowego, raportu, aktualizacji, projektu etc.,
 • Kradzież kodu źródłowego, przeróbka programu komputerowego lub projektu (kod źródłowy jako dobro intelektualne przedsiębiorstwa, dozwolone możliwości ingerencji w kod źródłowy, czy każda przeróbka jest niedozwolona, czy aktualizacja to przeróbka, kto powinien udzielić zgody na modyfikację oprogramowania, kto ma prawa do oprogramowania),
 • Kradzież know-how i ujawnienie informacji przez pracowników lub kontrahentów, uzyskanych w ramach projektu lub wykonywania obowiązków służbowych (informacje dotyczące projektu IT jako dane poufne lub tajemnica przedsiębiorstwa)
 • Zjawisko reverse engineering
 • Źle skonstruowane umowy z kontrahentami jako częste przyczyny przerwania projektu
 1. Problematyka naruszeń dokonywanych przez obecnych i/lub byłych pracowników – rodzaje naruszeń, instrumenty ochrony, odpowiedzialność karna.
 2. Warunki i możliwości ochrony – kiedy prawo autorskie umożliwia ochronę praw twórcy oprogramowania, instrumenty wynikające z prawa autorskiego (ochrona przed podróbką, plagiatem)
 3. Ochrona w ramach przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:
 • ingerencja w oprogramowanie/projekt etc. jako naruszenie konkurencji – skutki prawne i możliwości ochrony
 • niedozwolone naśladownictwo, rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, tajemnica przedsiębiorstwa jako możliwe naruszenia
 1. Rola i znaczenie kar umownych jako instrumentu zabezpieczającego przed ujawnieniem informacji poufnych. Górna granica kary umownej.
 2. Zapobieganie naruszeniom – podsumowanie możliwości ochrony:
 • jak się chronić w praktyce,
 • skuteczność ochrony,
 • czy ochrona jest możliwa w 100%?
 1. Odpowiedzialność karna za naruszenia

PROWADZĄCA SZKOLENIE:

Dr Joanna Łukaszyk- doktor nauk prawnych, absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, wykładowca w uczelniach wyższych w Warszawie (własność intelektualna, prawo administracyjne i celne, obsługa celna, umowy celne, prawo gospodarcze). Zajmuje się obsługą prawną firm na rynku IT w zakresu prawa umów i konkurencji, ochrony danych osobowych, własności intelektualnej i szeroko rozumianego prawa IT.

Trener z zakresu prawa prasowego, ochrony własności intelektualnej, zagadnień prawnych, prawa IT; trener projektów unijnych o tematyce praw autorskich i własności intelektualnej (POKL – Kreatorzy Innowacji, POKL – Sniffer Dog), ze szczególnym uwzględnieniem problematyki tajemnicy przedsiębiorstwa i informacji niejawnych. Administrator bezpieczeństwa informacji w podmiotach gospodarczych.

Praktyk z zakresu ochrony danych osobowych i dostępu do informacji, z doświadczeniem praktycznym związanym z pełnieniem funkcji pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych oraz usługami consultingowymi z zakresu danych osobowych i dostępu do informacji.

📌 MASZ PYTANIA?

tel. +48 732 968 844
tel. +48 796 194 576
e.mail: szkolenia@mcbrie.pl

📌 ORGANIZATOR

 • Zrzeszenie Prawników Polskich o/Warszawa
 • Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji
 • LAW Center Club

miejsce: Warszawa ul. Grodzieńska 21/29

budynek Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji

parking: bezpłatny

termin: 17 maj 2018

początek: 10.00

cena: 299 zł brutto

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE:

– 6 godzin szkolenia,
– materiały szkoleniowe
– materiały do pracy (notes, długopis),
– kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw,
– certyfikat uczestnictwa
–  punkty ORA i OIRP


ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE/KURS

Osoba zgłaszająca:

Wybierz AKADEMIĘ

Miejscowość zajęć:

Kancelaria/sala szkoleniowa:

sobota/dzień roboczy:

Imię i nazwisko słuchacza, wiek (wiek tylko dzieci i młodzież)

Imię i nazwisko słuchacza, wiek (wiek tylko dzieci i młodzież)

Posiadam kod rabatowy:

*Wpisz swój adres email (obowiązkowe)

*Wpisz swój numer telefonu (obowiązkowe)

Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na:

 1. Przetwarzanie przez Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych oraz danych dotyczących korzystania przeze mnie z Portalu mcbrie.pl i funkcjonalności świadczonych przez Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji Sp. z o.o.
 2. Otrzymywanie, na mój adres poczty elektronicznej informacji handlowych wysyłanych przez Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji Sp. z o.o. w imieniu własnym oraz na zlecenie innych osób
 3. Kontakt ze strony Międzynarodowego Centrum Badań Rozwoju i Edukacji z siedzibę w Warszawie przy ulicy Grodzieńskiej 21/29 , z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 par.1 Prawa telekomunikacyjnego</p>
 4.  Akceptuję Pan/Pani Regulamin MCBiE
 5.  Akceptuję Pan/ Pani politykę prywatności

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na powyższe prosimy o kontakt e.mail: szkolenia@mcbrie.pl lub telefonicznie +48 732 968 844