ZRZESZENIE PRAWNIKÓW POLSKICH o/Warszawa
EUROPEJSKA WYŻSZA SZKOŁA PRAWA I ADMINISTRACJI
MIĘDZYNARODOWE CENTRUM BADAŃ, ROZWOJU I EDUKACJI
zaprasza na szkolenie


WINDYKACJA MIĘDZYNARODOWA- polubowna i sądowa


DLACZEGO WARTO?

Uczestnicy warsztatu nabędą i usystematyzują wiedzę między innymi na temat sposobów ustalania informacji na temat dłużnika z innego państwa europejskiego ( kraje UE). Prelegent omówi m. in. “Europejski Nakaz Zapłaty” i “Europejskie Postępowanie w sprawie Drobnych Roszczeń” “Europejski Tytuł Egzekucyjny” oraz “Europejski Nakaz Zabezpieczenia na Rachunku Bankowym” wg odpowiednich rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady. Zaplanowane są także analizy przypadków i ćwiczenia.

PROWADZĄCY

(Warszawa, Szczecin)
adw. dr Dariusz Czajka prof. nadzw. EWSPA. Sędzia z ponad 20 letnim doświadczeniem. Rektor Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. Prezes Zrzeszenia Prawników Polskich o/Warszawa. Ponad 20 lat doświadczenia jako wykładowca na polskich i zagranicznych uczelniach.

(pozostałe miasta)

Dr Maksym Ferenc specjalizuje się w dziedzinie międzynarodowego prawa gospodarczego, jak również prawa korporacyjnego i prawa kontraktów Polski i Ukrainy. Pracował jako główny specjalista w Państwowym Komitecie Ukrainy ds. polityki regulacyjnej i przedsiębiorczości (www.dkrp.gov.ua), gdzie w zakres jego obowiązków wchodziło doradztwo prawne jak dla małych i średnich firm, tak i dużych podmiotów transgranicznych. Jako szef działów prawa ukraińskiego w największych międzynarodowych kancelariach prawnych doradzał polskim i ukraińskim podmiotom gospodarczym m. in. w zakresie negocjacji oraz aspektów korporacyjnych transgranicznego przejęcia ukraińskich oraz polskich spółek. Wspierał także realizacje inwestycji w dziedzinie prawa gospodarczego, ubezpieczeniowego oraz własności intelektualnej na Ukrainie. Nadzorował i koordynował działania międzynarodowych zespołów prawników.
Dr Maksym Ferenc jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie, studiował na Wydziale Prawa i Ekonomii Wolnego Uniwersytetu w Monachium. Rozprawę doktorską na temat transformacji prawa ukraińskiego w perspektywie integracji europejskiej obronił na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dr Maksym Ferenc jest autorem wielu opracowań naukowych z zakresu prawa europejskiego i gospodarczego oraz licznych publikacji w branżowych pismach.

PROGRAM :

WINDYKACJA POLUBOWNA

  • Podstawowe zasady międzynarodowej windykacji polubownej;
  • Sposoby ustalania informacji na temat dłużnika z innego państwa europejskiego;
  • Metody wpływu na dłużnika z innego państwa europejskiego;
   • Negocjacje z dłużnikiem
   • Wezwania do zapłaty
   • Rejestry dłużników

WINDYKACJA SĄDOWA

   • Określenie właściwego prawa – Rozporządzenie Rzym I, jako podstawowe źródło norm kolizyjnych;
   • Określenie właściwego sądu – Rozporządzenie Bruksela I oraz Bruksela I bis – jako podstawowe źródła norm jurysdykcyjnych;
   • Europejski Nakaz Zapłaty – Rozporządzenie (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r.
   • Europejskie Postępowanie w Sprawie Drobnych Roszczeń – Rozporządzenie (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r.
   • Europejski Tytuł Egzekucyjny – Rozporządzenie (WE) nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r.
   • Europejski Nakaz Zabezpieczenia na Rachunku Bankowym – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 655/2014 z dnia 15 maja 2014 r.

WARSZTATY:

Omówienie i wspólne przygotowanie z uczestnikami warsztatów pism wykorzystywanych w windykacji międzynarodowej:

   • Wezwania do zapłaty,
   • Pozwu o wydanie Europejskiego Nakazu Zapłaty,
   • Pozwu w trybie Europejskiego Postępowania w Sprawie Drobnych Roszczeń,
   • Wniosku o wydanie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego,
   • Wniosku o wydanie Europejski Nakaz Zabezpieczenia na Rachunku Bankowym

TERMIN:

12 kwietnia  Poznań,

18 kwietnia Kraków,

25 kwietnia Szczecin

25 kwietnia Wrocław,

28 kwietnia Warszawa

CENA:

405,69 zł netto+23 %VAT

Cena obejmuje:
– 6 godzin wykładu,
– materiały szkoleniowe
– kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw,
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
– zaświadczenie do ORA i OIRP

ORGANIZATOR:
Zrzeszenie Prawników Polskich o/Warszawa
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji
LAW Center Club

OBSŁUGA SZKOLENIA:

Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji
ul. Grodzieńska 21/29, 03- 750 Warszawa
+48 732 968 844
+48 796 194 576
e.mail: szkolenia@mcbrie.pl


ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE/KURS

Osoba zgłaszająca:

Wybierz AKADEMIĘ

Miejscowość zajęć:

Kancelaria/sala szkoleniowa:

sobota/dzień roboczy:

Imię i nazwisko słuchacza, wiek (wiek tylko dzieci i młodzież)

Imię i nazwisko słuchacza, wiek (wiek tylko dzieci i młodzież)

Posiadam kod rabatowy:

*Wpisz swój adres email (obowiązkowe)

*Wpisz swój numer telefonu (obowiązkowe)

Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na:

    1. Przetwarzanie przez Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych oraz danych dotyczących korzystania przeze mnie z Portalu mcbrie.pl i funkcjonalności świadczonych przez Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji Sp. z o.o.
    2. Otrzymywanie, na mój adres poczty elektronicznej informacji handlowych wysyłanych przez Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji Sp. z o.o. w imieniu własnym oraz na zlecenie innych osób
    3. Kontakt ze strony Międzynarodowego Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji z siedzibę w Warszawie przy ulicy Grodzieńskiej 21/29 , z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 par.1 Prawa telekomunikacyjnego</p>
    4.  Akceptuję Pan/Pani Regulamin MCBiE
    5.  Akceptuję Pan/ Pani politykę prywatności

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na powyższe prosimy o kontakt e.mail: szkolenia@mcbrie.pl