ZRZESZENIE PRAWNIKÓW POLSKICH o/Warszawa

PROFESORSKIE CENTRUM DORADZTWA PRAWNEGO

zaprasza na szkolenie


WINDYKACJA MIĘDZYNARODOWA- polubowna i sądowa


DLACZEGO WARTO?

Uczestnicy warsztatu nabędą i usystematyzują wiedzę między innymi na temat sposobów ustalania informacji na temat dłużnika z innego państwa europejskiego ( kraje UE). Prelegent omówi m. in. “Europejski Nakaz Zapłaty” i “Europejskie Postępowanie w sprawie Drobnych Roszczeń” “Europejski Tytuł Egzekucyjny” oraz “Europejski Nakaz Zabezpieczenia na Rachunku Bankowym” wg odpowiednich rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady. Zaplanowane są także analizy przypadków i ćwiczenia.

DLA KOGO?

Zapraszamy praktyków prawa, przedsiębiorców, oraz wszystkie osoby zajmujące się windykacją należności. Praktyczne szkolenie wraz z warsztatami.  Polecamy!


PROGRAM SZKOLENIA :

WINDYKACJA POLUBOWNA

  • Podstawowe zasady międzynarodowej windykacji polubownej;
  • Sposoby ustalania informacji na temat dłużnika z innego państwa europejskiego;
  • Metody wpływu na dłużnika z innego państwa europejskiego;
   • Negocjacje z dłużnikiem
   • Wezwania do zapłaty

WINDYKACJA SĄDOWA

   • Określenie właściwego prawa – Rozporządzenie Rzym I, jako podstawowe źródło norm kolizyjnych;
   • Określenie właściwego sądu – Rozporządzenie Bruksela I oraz Bruksela I bis – jako podstawowe źródła norm jurysdykcyjnych;
   • Europejski Nakaz Zapłaty – Rozporządzenie (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r.
   • Europejskie Postępowanie w Sprawie Drobnych Roszczeń – Rozporządzenie (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r.
   • Europejski Tytuł Egzekucyjny – Rozporządzenie (WE) nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r.
   • Europejski Nakaz Zabezpieczenia na Rachunku Bankowym – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 655/2014 z dnia 15 maja 2014 r.

WARSZTATY:

Omówienie i wspólne przygotowanie z uczestnikami warsztatów pism wykorzystywanych w windykacji międzynarodowej:

   • Wezwania do zapłaty,
   • Pozwu o wydanie Europejskiego Nakazu Zapłaty,
   • Pozwu w trybie Europejskiego Postępowania w Sprawie Drobnych Roszczeń,
   • Wniosku o wydanie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego,
   • Wniosku o wydanie Europejski Nakaz Zabezpieczenia na Rachunku Bankowym

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Dr Maksym Ferenc specjalizuje się w dziedzinie międzynarodowego prawa gospodarczego, jak również prawa korporacyjnego i prawa kontraktów Polski i Ukrainy.
Pracował jako główny specjalista w Państwowym Komitecie Ukrainy ds. polityki regulacyjnej i przedsiębiorczości (www.dkrp.gov.ua), gdzie w zakres jego obowiązków wchodziło doradztwo prawne jak dla małych i średnich firm, tak i dużych podmiotów transgranicznych.
Jako szef działów prawa ukraińskiego w największych międzynarodowych kancelariach prawnych doradzał polskim i ukraińskim podmiotom gospodarczym m. in. w zakresie negocjacji oraz aspektów korporacyjnych transgranicznego przejęcia ukraińskich oraz polskich spółek.

ORGANIZATOR:

Akademia Prawa Krajowego i Międzynarodowego

Zrzeszenie Prawników Polskich o/Warszawa
Europejskie Centrum Studiów Podyplomowych EWSPA
LAW Center Club

OBSŁUGA SZKOLENIA:

Akademia Prawa Krajowego i Międzynarodowego
+48 732 968 844
e.mail: szkolenia.apkim@gmail.com

terminy:

WARSZAWA- 16 stycznia 2019


Cena: 499 PLN

Cena szkolenia obejmuje:
– 7 godzin wykładu,
– materiały szkoleniowe
– kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw,
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
–  dodatkowe zaświadczenia na życzenie

 

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

Osoba zgłaszająca:

Wybierz AKADEMIĘ

Miejscowość zajęć:

Kancelaria (uzupełnić tylko jeśli na wykazie jest więcej niż jedna kancelaria) :

sobota/dzień roboczy (jeśli jest wybór dnia):

Imię i nazwisko słuchacza, wiek lub grupa

Imię i nazwisko słuchacza, wiek lub grupa

Posiadam kod rabatowy:

*Wpisz swój adres email (obowiązkowe)

*Wpisz swój numer telefonu (obowiązkowe)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu email oraz numeru telefonu przez Akademię Prawa Krajowego i Międzynarodowego, BLUE Operator sp. z o.o. w związku z udziałem w szkoleniu.

2. Administratorem danych jest: Akademia Prawa Krajowego i Międzynarodowego, BLUE Operator sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grodzieńskiej 21/29,

3. Zapoznałem(-am) się z treścią Polityki przetwarzania danych osobowych w APKIM, w tym z klauzulą informacyjną o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz jestem świadomy moich praw dostępu do treści swoich danych, możliwości ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia, tj. wycofania zgody w każdym czasie.

 Rejestracja na szkolenie jest potwierdzeniem wyrażenia zgody.