szkolenie


Zrzeszenie Prawników Polskich o/W-wa oraz Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji zaprasza na PIERWSZE SZKOLENIE w POLSCE

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA W PRAKTYCE- w świetle proponowanych zmian przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Szkolenie w oparciu o projekt zmian ustawy- Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw. Poznaj nowe możliwości oddłużenia osób fizycznych.

W świetle najnowszego projektu MS w 2018 r czeka nas mała rewolucja, która otworzy drogę do upadłości konsumenckiej dłużnikom, którzy aktualnie nie mają na to zbyt wielkich szans.

Możliwość ogłoszenia upadłości bez majątkowej bez fazy likwidacyjnej; ocena, czy długi to efekt niedbalstwa dłużnika na etapie tzw. planu spłat oraz wprowadzenie możliwości porozumienia z wierzycielami poza sądem – to główne zmiany proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości w zakresie upadłości konsumenckiej.

Celem zajęć jest praktyczne omówienie różnic z dotychczasowej praktyki i proponowanych zmian przez MS z z punktu widzenia dłużnika- konsumenta, oraz wierzyciela.

PROWADZĄCY:
adw. dr Dariusz Czajka prof. nadzw. EWSPA. Sędzia z ponad 20 letnim doświadczeniem w tym 10 lat jako sędzia-komisarz i przewodniczący Wydziału XVII upadłościowo- układowego Sądu Rejonowego w Warszawie. Rektor Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. Przez 20 lat Prezes Zrzeszenia Prawników Polskich o/Warszawa. Obecnie pełni funkcję Wiceprezesa. Autor wielu publikacji w tym “Upadłość konsumencka w praktyce”. Wykładowca akademicki w kraju i za granicą.

PROGRAM SZKOLENIA :
⚖️ Podstawy ogłoszenia upadłości konsumenckiej po zmianach- dotychczasowa praktyka- różnice
⚖️ Przygotowywanie wniosku o ogłoszenie upadłości;
⚖️ Przebieg postępowania – likwidacja masy upadłości;
⚖️ Przygotowywanie środków zaskarżenia w postępowaniu upadłościowym;
⚖️ Obowiązki i prawa dłużnika w toku postępowania upadłościowego;
⚖️ Specyfika czynności syndyka w postępowaniu upadłościowym konsumenta; najczęściej pojawiające się w praktyce problemy: dostęp do konta bankowego konsumenta, uzyskiwanie informacji z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, likwidacja majątku objętego współwłasnością;
⚖️ Plan spłaty;
⚖️ Umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty;
⚖️ Umorzenie zobowiązań po wykonaniu planu spłaty;

MASZ PYTANIA?
+48 732 968 844
+48 796 194 576
e.mail: szkolenia@mcbrie.pl

ORGANIZATOR:

  • Zrzeszenie Prawników Polskich o/Warszawa
  • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
  • Profesorskie Centrum Doradztwa Prawnego

miejsce: Warszawa, ul. Grodzieńska 21/29

termin: 15 czerwca 2018

początek: godz. 10.00

cena: 499 zł brutto

Ilość miejsc ograniczona

 

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE:

– 6 godzin szkolenia,
– materiały szkoleniowe
– kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw,
– certyfikat uczestnictwa ZPP o/Warszawa
– zaświadczenie o udziale w szkoleniu do ORA i OIRP

REZERWACJA GRUPOWA:

+48 732 968 844
+48 796 194 576
e.mail: szkolenia@mcbrie.pl


ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE/KURS

Imię i nazwisko:

*Tytuł szkolenia:

*Miejscowość:

*Data szkolenia lub kursu:

*Nazwa placówki/instytucja/firma/osoba prywatna:

Ilość uczestników

-Imię i nazwisko uczestnika

-Imię i nazwisko uczestnika

-Płatność (jednorazowa, dofinansowanie, inna)

*Wpisz swój adres email (obowiązkowe)

*Wpisz swój numer telefonu (obowiązkowe)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu email oraz numeru telefonu przez Europejską Wyższą Szkołę Prawa i Administracji w związku z udziałem w szkoleniu.

2. Administratorem danych jest: Europejską Wyższą Szkołę Prawa i Administracji z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grodzieńskiej 21/29,

3. Zapoznałem(-am) się z treścią Polityki przetwarzania danych osobowych w EWSPA, w tym z klauzulą informacyjną o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz jestem świadomy moich praw dostępu do treści swoich danych, możliwości ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia, tj. wycofania zgody w każdym czasie.

 Rejestracja na szkolenie jest potwierdzeniem wyrażenia zgody.