szkolenie


Celem zajęć jest omówienie z jednej strony regulacji dotyczących upadłości konsumenckiej z punktu widzenia dłużnika- konsumenta, a z drugiej strony z punktu widzenia jego wierzyciela. W trakcie zajęć zostaną omówione również regulacje dotyczące upadłości konsumenckiej w przypadku złożenia wniosku o upadłość jednego z małżonków lub każde. W praktyce co raz częściej wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej składa każde z małżonków. Analiza Monitorów Sądowego i Gospodarczego pokazuje że sądy przychylają się do wniosków o połączenie spraw do wspólnego rozpoznania. Często po ogłoszeniu upadłości wyznaczają również wspólnego dla małżonków sędziego- komisarza i syndyka masy upadłościowej.

Prowadzący:
adw. dr Dariusz Czajka prof. nadzw. EWSPA. Sędzia z ponad 20 letnim doświadczeniem w tym 10 lat jako sędzia-komisarz i przewodniczący Wydziału XVII upadłościowo- układowego Sądu Rejonowego w Warszawie. Rektor Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. Prezes Zrzeszenia Prawników Polskich o/Warszawa

.

PROGRAM SZKOLENIA :

.⚖️ Upadłość konsumencka jako postępowanie bardziej oddłużeniowe niż upadłościowe;

⚖️Podstawy ogłoszenia upadłości konsumenta, w tym analiza zasad słuszności jako klauzuli generalnej;

⚖️ Przygotowywanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenta;

⚖️ Przebieg postępowania – likwidacja masy upadłości;

⚖️ Przygotowywanie środków zaskarżenia w postępowaniu upadłościowym;

⚖️ Obowiązki i prawa dłużnika w toku postępowania upadłościowego;

⚖️Specyfika czynności syndyka w postępowaniu upadłościowym konsumenta; najczęściej pojawiające się w praktyce problemy: dostęp do konta bankowego konsumenta, uzyskiwanie informacji z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, likwidacja majątku objętego współwłasnością;

⚖️Plan spłaty;

⚖️Umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty;

⚖️Umorzenie zobowiązań po wykonaniu planu spłaty;

⚖️ Problematyka upadłości małżonków;

⚖️ Problematyka upadłości byłego małżonka;

⚖️ Analiza przypadków na podstawie akt postępowań.

 

MASZ PYTANIA?

 +48 538 148 480  +48 538 148 481

e.mail: szkolenia@mcbrie.pl


miejsce: Koszalin

termin: 25 stycznia 2018

cena: 499 zł brutto

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE:

– 6 godzin akademickich,
– materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej,
– materiały do pracy (notes, długopis),
– kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw,
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

REZERWACJA GRUPOWA:

+48 538 148 480
+48 538 148 481
e.mail: szkolenia@mcbrie.pl

PŁATNOŚĆ:

Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji
ul. Grodzieńska 21/29, 03-750 Warszawa
nr rach. 73 1050 1025 1000 0090 3130 5510


ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE/KURS

Imię i nazwisko:

*Tytuł szkolenia:

*Miejscowość:

*Data szkolenia lub kursu:

*Nazwa placówki/instytucja/firma/osoba prywatna:

Ilość uczestników

-Imię i nazwisko uczestnika

-Imię i nazwisko uczestnika

-Płatność (jednorazowa, dofinansowanie, inna)

*Wpisz swój adres email (obowiązkowe)

*Wpisz swój numer telefonu (obowiązkowe)

Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na:

  1. Przetwarzanie przez BLUE Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych oraz danych dotyczących korzystania przeze mnie z Portalu mcbrie.pl i funkcjonalności świadczonych przez BLUE Operator Sp. z o.o.
  2. Otrzymywanie, na mój adres poczty elektronicznej informacji handlowych wysyłanych przez BLUE Operator Sp. z o.o. w imieniu własnym oraz na zlecenie innych osób
  3. Kontakt ze strony BLUE Operator z siedzibę w Warszawie przy ulicy Grodzieńskiej 21/29 , z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 par.1 Prawa telekomunikacyjnego</p>
  4.  Akceptuję Pan/Pani Regulamin MCBiE
  5.  Akceptuję Pan/ Pani politykę prywatności

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na powyższe prosimy o kontakt e.mail: szkolenia@mcbrie.pl lub telefonicznie +48 538 148 480