Umowy o roboty budowlane 2018. Najczęstsze błędy, orzecznictwo


DLA KOGO?
⚖️ Wszystkie osoby zainteresowane osoby.

PROGRAM SZKOLENIA

⚖️ Sposoby zawierania umów

 ⚖️ Określenie stron

⚖️  Przedmiot umowy o roboty budowlane

⚖️ Zabezpieczenia

⚖️ Realizacja umowy

⚖️ Najczęstsze błędy. Orzecznictwo


GDZIE I KIEDY?

6 marca 2018 r.  Warszawa

CENA:

449 zł brutto
50 % zniżki (studenci i absolwenci EWSPA)
możliwa płatność ratalna

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE:

– 6 godzin szkolenia
– materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
– zaświadczenie o punktach ORA i OIRP
– certyfikat uczestnictwa


PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Doktor Michał Dziedzic, adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor Michał Dziedzic odbył aplikację adwokacką i po zdaniu egzaminu końcowego został wpisany na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Jest także autorem dysertacji doktorskiej Prawno-kryminologiczne aspekty dezintegracji systemu prawa zamówień publicznych, którą obronił na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Ukończył także studia podyplomowe na Wydziale Ekonomii Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie na kierunku Zarządzanie nieruchomościami, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami oraz Rzeczoznawstwo majątkowe. Uzyskał dodatkowo uprawnienia państwowe w postaci licencji zawodowej zarządcy nieruchomości oraz pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Doktor Michał Dziedzic doświadczenie praktyczne zdobywał pracując przez blisko 10 lat w renomowanych kancelariach prawnych, obsługując osoby fizyczne oraz przedsiębiorców, jak również w spółce deweloperskiej i w firmie zarządzającej nieruchomościami mieszkaniowymi.
Adwokat Michał Dziedzic, oprócz świadczenia bieżącej obsługi korporacyjnej przedsiębiorców, reprezentuje również Klientów w wielu postępowaniach sądowych, także jako obrońca w procesach karnych. Ponadto, wykorzystując gruntowne wykształcenie i doświadczenie w obszarze nieruchomości, doradza podmiotom gospodarczym, głównie z branży nieruchomości, budowlanej i utylizacyjnej. Posiada doświadczenie w sporządzaniu i negocjowaniu kontraktów w obrocie gospodarczym, w szczególności umów o roboty budowlane, najem, dzierżawę nieruchomości i przedsiębiorstwa. Dla Klientów przygotowuje również umowy o zarządzanie nieruchomością wspólną oraz pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. Adwokat Michał Dziedzic sporządza również audyty i opinie prawne.


MASZ PYTANIA?
+48 732 968 844
+48 796 194 576
e.mail: szkolenia@mcbrie.pl

ORGANIZATOR:

Zrzeszenie Prawników Polskich o/Warszawa
LAW Center Club
Prawo24.tv
Profesorskie Centrum Doradztwa Prawnego

OBSŁUGA SZKOLENIA:
Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji


ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE/KURS

Imię i nazwisko:

*Tytuł szkolenia:

*Miejscowość:

*Data szkolenia lub kursu:

*Nazwa placówki/instytucja/firma/osoba prywatna:

Ilość uczestników

-Imię i nazwisko uczestnika

-Imię i nazwisko uczestnika

-Płatność (jednorazowa, dofinansowanie, inna)

*Wpisz swój adres email (obowiązkowe)

*Wpisz swój numer telefonu (obowiązkowe)