mcbrie-logo-h SIEDZIBA:
Polskie Media Cyfrowe Sp. z o.o.
Ul. Nowy Świat 49
00-042Warszawa
ADRES DO KORESPONDENCJI:
Polskie Media Cyfrowe Sp. z o.o.
00-042 Warszawa
ul. Nowy Świat 49
^00AD08977985F97E00C4C32C5F790E0374EBEE7F234E3F503F^pimgpsh_fullsize_distr-300x163

 

UMOWA – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

1.  
   
2.  
   

 

 

       
Koszt uczestnictwa dla placówek publicznych – obowiązuje przy podpisaniu poniższego oświadczenia:
       
Oświadczamy, że szkolenie jest w co najmniej 70% finansowane ze środków publicznych, w myśl przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień §3 ust 1 pkt 14.
data, pieczątka i czytelny podpis
       

 

Koszt uczestnictwa dla placówek niepublicznych oraz prywatnych + 23% VAT
       
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NALEŻY PRZESŁAĆ FAKSEM NA NUMER 22 619 28 81 LUB (ZESKANOWANY) MAILOWO NA ADRES szkolenia@mcbrie.pl
       

 

UWAGI DOTYCZĄCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
       
  1. Potwierdzenie uczestnictwa Klienta w szkoleniu jest równoznaczne z przyjęciem zobowiązania płatności oraz regulaminu szkolenia.
  2. Rezygnacja z uczestnictwa jest możliwa najpóźniej na 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia szkolenia. W przypadku powiadomienia na mniej niż 3 dni robocze Zleceniodawca ponosi pełne koszty szkolenia.
  3. Dodatkowe informacje odnośnie tematyki i terminarza szkoleń można uzyskać pod nr telefonu: +48 887 230 430 lub mailowo: natalia.kolodziej@polskiemediacyfrowe.com
– wyrażam zgodę/y na wprowadzenie do bazy danych i przetwarzanie moich danych
osobowych obecnie i w przyszłości przez Polskie Media Cyfrowe Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 49 w Warszawie (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami) – w celach marketingowych.

Leave this empty:

Akademia Prawa Krajowego i Międzynarodowego https://apkim.pl
Signature Certificate
Document name: UMOWA – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Unique Document ID: b46224b0e0b4585d748713c1944a33c014dd3b3d
Timestamp Audit
2017-02-08 09:47:19 GMTUMOWA – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Uploaded by mcbrieadmin mcbrieadmin - szkolenia@mcbrie.pl IP 45.250.4.72