Zrzeszenie Prawników Polskich o/Warszawa oraz Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji zaprasza na szkolenie


TAJEMNICA SŁUŻBOWA W ZAKŁADZIE PRACY I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW UNIJNYCH


Proponujemy Państwu szkolenie z zakresu  podstawowych informacji dotyczących ochrony danych osobowych i tajemnicy służbowej.  W trakcie szkolenia zapoznacie się Państwo  z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych w świetle nowych, istotnych zmian, które wejdą w życie z dniem  25 maja 2018 r. W tym bowiem dniu wejdą w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane RODO). Zapoznacie się Państwo także z pojęciem tajemnicy służbowej oraz zasadami odpowiedzialności za złamanie tej tajemnicy.

DLA KOGO?

Szkolenie skierowane jest  przede wszystkim do pracowników organów administracji publicznej (kadry zarządzającej i pracowników zatrudnionych na różnych szczeblach), ale także do wszystkich pracodawców bez względu na rodzaj prowadzonej przez nich działalności.

Program szkolenia ujmuje te kwestie, które są istotne dla pracowników i pracodawców.

Dzięki precyzyjnej selekcji materiału i wybraniu najważniejszych zagadnień, uczestnicy szkolenia otrzymają „wiedzę w pigułce” na długo przed datą bezwzględnej implementacji unijnego rozporządzenia na grunt prawa polskiego.

Szkolenie przyjmie formę  wykładu oraz warsztatów, co pozwoli na podjęcie dyskusji  i lepsze zrozumienie omawianych zagadnień, przy wykorzystaniu przykładowych sytuacji, w których może nastąpić naruszenie przepisów.

CEL SZKOLENIA:

Zapoznanie się z planowanymi zmianami w zakresie ochrony danych osobowych, zasadami przestrzegania tajemnicy służbowej oraz przepisami regulującymi odpowiedzialność pracowników za naruszenie tajemnicy służbowej.

UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE PO SZKOLENIU:

  • identyfikacja aktów prawnych dotyczących omawianych zagadnień,
  • umiejętność rozróżniania działań stanowiących naruszenie tajemnicy służbowej i zapobiegania tym naruszeniom

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA:

⚖️ Pojęcie :danych osobowych” w myśl  Ustawy o ochronie danych osobowych.

⚖️ Zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych oraz prawa osób fizycznych.

⚖️ Cel wprowadzenia na terenie UE jednolitych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.

⚖️ Podstawowe uregulowania zawarte w Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych….(…).

⚖️ Pojecie „tajemnicy służbowej” zawarte w Kodeksie pracy i ustawie  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

⚖️ Sposoby naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy służbowej – komunikacja werbalna, komunikacja internetowa, powielanie dokumentów, przechowywanie dokumentów.

⚖️ Tajemnica służbowa w Regulaminie pracy.

⚖️ Zobowiązanie pracownika do zachowania tajemnicy służbowej.

⚖️ Konsekwencje naruszenia przepisów dotyczących tajemnicy służbowej.

⚖️ Dyskusja panelowa.


PROWADZĄCA SZKOLENIE:

Małgorzata Włodarek-Piętka – radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego Wydziału Prawa i Administracji, specjalność – prawo, absolwentka studiów podyplomowych na Uniwersytecie Wrocławskim w zakresie „prawa inwestycyjnego” oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku „Zarządzanie i audyt”. Mediator wpisany na listę mediatorów stałych  Sądu Okręgowego we Wrocławiu i Ośrodka Mediacji przy OIRP we Wrocławiu. Długoletni pracownik wymiaru sprawiedliwości, a nadto kierownik komórki kontroli wewnętrznej i inspektor kontroli w przedsiębiorstwie o zasięgu ogólnokrajowym.  (posiada  certyfikat # 341 –  wydany przez Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej). Wykładowca  zagadnień  prawa administracyjnego, karnego, prawa pracy, rodzinnego i opiekuńczego oraz cywilnego  w  Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i  Amerykanistyki w Warszawie – Instytut Nauk Politycznych,  Szwajcarskie Centrum Edukacyjne we Wrocławiu. Właścicielka Kancelarii prawnej „Tradir” we Wrocławiu.


📌 MASZ PYTANIA?

tel. +48 732 968 844
tel. +48 796 194 576
e.mail: szkolenia@mcbrie.pl

ORGANIZATOR

  • Zrzeszenie Prawników Polskich o/Warszawa
  • Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji
  • LAW Center Club

miejsce: Warszawa ul. Grodzieńska 21/29

budynek Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji

parking: bezpłatny


termin: 19 marzec 2018

początek: 10.00


cena: 449 zł brutto

cena szkolenia obejmuje

– 7 godzin szkolenia,
– materiały szkoleniowe,
– materiały do pracy (notes, długopis),
– kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw,
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
–  punkty ORA i OIRP

PŁATNOŚĆ:

Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji
ul. Grodzieńska 21/29, 03-750 Warszawa
nr rach. 73 1050 1025 1000 0090 3130 5510


ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE/KURS

Imię i nazwisko:

*Tytuł szkolenia:

*Miejscowość:

*Data szkolenia lub kursu:

*Nazwa placówki/instytucja/firma/osoba prywatna:

Ilość uczestników

-Imię i nazwisko uczestnika

-Imię i nazwisko uczestnika

-Płatność (jednorazowa, dofinansowanie, inna)

*Wpisz swój adres email (obowiązkowe)

*Wpisz swój numer telefonu (obowiązkowe)

Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na:

  1. Przetwarzanie przez Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych oraz danych dotyczących korzystania przeze mnie z Portalu mcbrie.pl i funkcjonalności świadczonych przez Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji Sp. z o.o.
  2. Otrzymywanie, na mój adres poczty elektronicznej informacji handlowych wysyłanych przez Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji Sp. z o.o. w imieniu własnym oraz na zlecenie innych osób
  3. Kontakt ze strony Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji z siedzibę w Warszawie przy ulicy Grodzieńskiej 21/29 , z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 par.1 Prawa telekomunikacyjnego</p>
  4.  Akceptuję Pan/Pani Regulamin MCBiE
  5.  Akceptuję Pan/ Pani politykę prywatności

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na powyższe prosimy o kontakt e.mail: szkolenia@mcbrie.pl lub telefonicznie +48 732 968 844