ŻYWIENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH – UKŁADANIE I BILANSOWANIE JADŁOSPISÓW W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW.


Szkolenie przeznaczone jest dla szkół i placówek oświatowych: Intendent, kierownik stołówki, kucharka, dyrektor placówki oświatowej.

W czasie szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą prawidłowego żywienia oraz jego znaczenia w rozwoju dzieci i młodzieży. Podczas szkolenia dowiesz się jak układać smaczne i pełnowartościowe jadłospisy zgodnie z obowiązującymi normami, a także jak wprowadzać prawidłowe nawyki żywieniowe wśród podopiecznych i uczestniczyć w ich rozwoju.

Szkolenie uwzględnia Rozporządzenia z dnia 26.07.2016 w sprawie grup środków spożywczych, przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełnić środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.

 1. Prawidłowe żywienie dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych od września 2016.
 • Normy żywieniowe dla dzieci i młodzieży wg najnowszych zmian
 • Piramida zdrowego żywienia – składniki pokarmowe niezbędne do właściwego rozwoju dzieci w wieku
 • Jak kształtować zdrowe nawyki żywieniowe u dzieci. Nowe trendy, nowe smaki, nowe oczekiwania.
 • Problem nadwagi i otyłości wśród dzieci – stosowanie programów zdrowego żywienia
 • Jakość żywienia dzieci i młodzieży w placówce oświatowej od 1 września 2016r.
 1. Planowanie jadłospisów w zależności od grupy wiekowej dzieci i młodzieży.
 • Ustalanie wartości kalorycznej jadłospisów oraz obliczanie zapotrzebowania na energię i inne składniki odżywcze względem grupy wiekowej.
 • Układanie jadłospisów dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem preferencji żywieniowych i zdrowotnych – m.in. diety bezglutenowe i bezbiałkowe
 • Układanie jadłospisów wg dziennej stawki żywieniowej – planowanie żywienia względem możliwości finansowych placówki
 • Zasady układania jadłospisów, rozkład posiłków w ciągu dnia, zasady zamiany produktów spożywczych.
 1. Układanie przykładowych jadłospisów i obliczanie wartości energetycznej posiłków – ćwiczenia praktyczne.
 • Układanie racjonalnych, zbilansowanych jadłospisów zgodnie z poznanymi zasadami układania, obliczanie średnioważonej normy na energię i składniki odżywcze, obliczanie wartości energetycznej oraz zawartości składników odżywczych w jadłospisach
 1. Dyskusja z uczestnikami szkolenia.

 

 

Cena szkolenia obejmuje:

– 6 godzin zegarowych,
– materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej
– materiały do pracy (notes, długopis),
– kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw,
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.