ZMIANY W PRAWIE PRACY, A PROWADZENIE KADR W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ.


Szkolenie przeznaczone dla placówek oświatowych i JST : pracownicy kadr, specjaliści ds. płac, księgowi, referenci, dyrektorzy szkół i placówek.

Szkolenie ma na celu przygotowanie pracodawców i osób zarządzających personelem na zmiany w Kodeksie pracy, które wchodzą w życie od lutego 2016 r. Na szkoleniu zdobędą  Państwo nową wiedzę w zakresie wymagań prawnych w odniesieniu do nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę, udzielania urlopów związanych z uprawnieniami rodzicielskimi,  tworzeniu dokumentów dotyczących stosunku pracy.

Szkolenie uwzględnia specyfikę zatrudnienia w szkołach i placówkach oświatowych w odniesieniu do zmian od 1 lutego 2016r.

 

1.Najważniejsze zmiany w prawie pracy obowiązujące od 1 lutego 2016 roku dotyczące pracowników placówek oświatowych.

2.Zmiany w przepisach regulujących normy zatrudniania na czas określony.

3.Zmiany w przepisach regulujących kwestie rozwiązania umów na czas nieokreślony.

4.Nawiązanie stosunku pracy w placówce oświatowej:

 • Wymagania zatrudnienia na stanowisku nauczyciela – niezbędna dokumentacja potwierdzająca kwalifikacje
 • Nowe zasady wstępnych badań lekarskich.
 • Zatrudnianie asystenta nauczyciela oraz specjalistów bez uprawnień pedagogicznych.
 • Wymagania dotyczące nawiązania stosunku pracy w szkole

5.Zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w placówce oświatowej:

 • Zwolnienie od pracy w okresie wypowiedzenia
 • Dyrektywne zwolnienia od pracy (płatne i niepłatne)
 • Nowe zasady korzystania z opieki na zdrowie dziecko w wieku do lat 14 – wątpliwości dotyczące nauczycieli.
 • Rozwiązanie umowy o pracę, a nieobecność uzasadniona

6.Awans zawodowy nauczycieli po zmianach przepisów.  

7.Zmiany w przepisach dotyczących uprawnień rodzicielskich:

 • Likwidacja dodatkowego urlopu macierzyńskiego
 • Nowe urlopy rodzicielskie – procedury i odpłatności
 • Urlopy dodatkowe i ojcowskie
 • Zmniejszenie wymiaru etatu zamiast dodatkowego urlopu macierzyńskiego.
 • W jakich terminach i jakie wnioski są wymagane, aby korzystać z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego
 • Korzystanie z uprawnień rodzicielskich a awans zawodowy nauczyciela

8.Zmiany przepisów Kodeksu Pracy, a urlopy wychowawcze nauczycieli.

9.Dyskusja – pytania do prowadzącego.

 

 

*Powyższe zagadnienia mają charakter standardowy, ale przebieg szkolenia zostanie poparty ciekawą prezentacją i dyskusją z uczestnikami.

 

 

Cena szkolenia obejmuje:

– 5 godzin zegarowych,
– materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej
– materiały do pracy (notes, długopis),
– kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw,
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.