ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W POLSCE


Szkolenie przeznaczone dla  pracowników działów kadr i płac, księgowości, w właścicieli firm czy biur rachunkowych chętnych zatrudnić cudzoziemców.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników szkolenia z zagadnieniami związanymi z zatrudnianiem cudzoziemców, różnić w zatrudnianiu pracowników z UE, EOG, obowiązki pracodawcy wobec innych instytucji prawnych, konsekwencji prawnych zatrudniania cudzoziemców bez zezwolenia oraz cele i korzyści z zatrudniania cudzoziemców.

PROGRAM SZKOLENIA:

1.      Cudzoziemcy w Polsce

·        Regulacje prawne zatrudniania obcokrajowców na terytorium RP na przestrzeni  ostatniej dekady

2.      Przyjazd cudzoziemców na teren Rzeczpospolitej Polskiej

·        Obywatele Unii Europejskiej

·        Obywatele państw trzecich : Ukraina, Rosja, Białoruś

3.      Przepisy prawne w zakresie zatrudniania cudzoziemców

·        Formy zatrudniania cudzoziemca

·        Zatrudnianie cudzoziemca, który podejmuje zatrudnianie w Polsce po raz pierwszy

·        Zatrudnianie cudzoziemca, który wykonywał pracę w Polsce dla innego podmiotu gospodarczego

·        Przedłużanie stosunku pracy z cudzoziemcem

·        Kwalifikacje zawodowe, nostryfikacja uprawnień dla cudzoziemców

·        Zatrudnianie cudzoziemców, a pozyskiwanie dofinansowań i wsparcia UE na pracownika

4.      Różnica w zatrudnianiu pracowników z UE, EOG i po za nimi

·        Zezwolenie na pracę i zawody niewymagające zezwolenia. Konsekwencje prawne zatrudniania cudzoziemców bez zezwolenia

·        Procedura uzyskania zezwolenia na pracę

5.      Obowiązki pracodawcy wobec instytucji prawnych

·        Ubezpieczenia zatrudnionych cudzoziemców i rozliczenia z Urzędem Skarbowym

·        Współpraca z cudzoziemcem Rezydentem i nie Rezydentem

·        Rozliczenie cudzoziemców

6.      Omówienie zatrudniania cudzoziemca krok po kroku wraz z uzupełnianiem wymaganych dokumentów, przy szczególnym uwzględnieniu obywateli pochodzących z Ukrainy

7.      Integracja i zapobieganie dyskryminacji obcokrajowców w Firmie

8.      Cele i korzyści z zatrudniania cudzoziemców

·        Zacieśnienie kontaktów gospodarczych z krajami, których obywatele będę podejmować pracę w RP

·        Inwestycje i tworzenie nowych miejsc prac

9.      Zagrożenia i koszty związane z przyjmowaniem do pracy obcokrajowców

·        Brak regulacji ułatwiających zatrudnianie wykwalifikowanych cudzoziemców

·        Wzrost nielegalnych pracowników

·        Obniżenie prestiżu RP na arenie międzynarodowej

 

 

Cena szkolenia obejmuje:

– 6 godzin zegarowych,
– materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej
– materiały do pracy (notes, długopis),
– kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw,
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

Masz pytania?

Zadzwoń +48 538 148 480 lub 538 148 481

Napisz: szkolenia@mcbrie.pl