ZASADY SPORZĄDZANIA PROTOKOŁÓW Z ZEBRANIA RADY PEDAGOGICZNEJ


Szkolenie przeznaczone jest dla szkół i placówek oświatowych: dyrektorów, nauczycieli, protokolantów.

Nowe i zmieniające się przepisy prawa oświatowego zobowiązują do sporządzania Protokołów z Zebrań Rady Pedagogicznej.

Celem szkolenia jest dostarczenie informacji oraz przykładowych narzędzi do efektywnego i sprawnego przygotowania protokołu z zebrania rady pedagogicznej.

Podpowiemy jak skutecznie i efektywnie przeprowadzić radę, które uprawnienia delegować na członków rady pedagogicznej, podamy przykładowe opracowania i analizy. Pokażemy przykładowe uchwały rady pedagogicznej.

1.Przepisy prawa oświatowego, a protokołowanie zebrań Rad Pedagogicznych.

2.Rada Pedagogiczna – jej struktura i kompetencje.

3.Rola i zadania Protokolanta.

4.Budowa uchwały rady pedagogicznej.

5.Zasady konstruowania protokołu – dobre praktyki i złe nawyki.

6. Przykładowy porządek zebrania Rady Pedagogicznej.

7.Archiwizowanie protokołów w wersji tradycyjnej oraz e-protokół.

8.Standard nanoszenia sprostowań i poprawek do protokołu.

9.Dyskusja z uczestnikami szkolenia – pytania do prowadzącego.

 

 

Cena szkolenia obejmuje:

– 5 godzin zegarowych,
– materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej
– materiały do pracy (notes, długopis),
– kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw,
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.