WYDAWANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH W KPA


Szkolenie kierowane do pracowników administracji publicznej oraz wszystkich osób, które podczas pracy zawodowej posługują się zasadami kodeksu postępowania administracyjnego.

Celem szkolenia jest dostarczenie szczegółowej wiedzy dotyczącej zagadnień z postępowania administracyjnego tj. procedury wydawania decyzji administracyjnej oraz analizy trybów nadzwyczajnych.

W wyniku szkolenia uczestnicy nabędą szczegółową wiedzę dotyczącą procedury postępowania administracyjnego tj. wszczęcia postępowania, jego przebiegu oraz wydania decyzji administracyjnej.

 

Program szkolenia:

  1. Omówienie podstawowych zagadnień KPA
  2. Strona podmiotowa postępowania: organy administracji i podmioty administrujące, wyłączenie pracownika i organu; właściwość; strony i podmioty na prawach strony; pełnomocnictwo, upoważnienie, przedstawicielstwo ustawowe; udział pełnomocnika i przedstawiciela ustawowego.
  3. Wszczęcie postępowania: podanie – treść, sposoby wnoszenia, uzupełnienie, niewłaściwe skierowanie; pozostawienie sprawy bez rozpoznania.
  4. Regulacje proceduralne: terminy załatwiania spraw; skutki uchybienia terminu; wezwania; doręczenia; zasady udostępniania akt stronom; zawieszenie i umorzenie postępowania.
  5. Postępowanie wyjaśniające: postępowanie dowodowe; środki dowodowe; materiał dowodowy; rozprawa administracyjna.
  6. Decyzja administracyjna:
  7. Postanowienie i ugoda:
  8. Zwykłe środki zaskarżenia: wznowienie postępowania; uchylenie decyzji; zmiana decyzji; stwierdzenie nieważności decyzji
  9. Zmiany w KPA.
  10. Dyskusja

 

Cena szkolenia obejmuje:

– 6 godzin zegarowych,
– materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej
– materiały do pracy (notes, długopis),
– kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw,
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

29 Maj, 2017

Warszawa

Grodzieńska 21/29
Warszawa, Mazowieckie 03-750 Polska
+ Google Map
Kalendarz google Exportuj iCal