UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA W PRAKTYCE


Od kilku lat utrzymuje się trend wzrostowy liczby upadłości konsumenckiej, której liczba jest dwukrotnie większa niż liczba upadłości przedsiębiorców. Z uwagi na powyższe upadłość konsumencka jest niezwykle istotnym zjawiskiem dla banków, firm windykacyjnych oraz wierzycieli.

Szczególnie jednak jest ona istotna dla dłużników, którym w tym zakresie pomocy powinny udzielać powołane do tego podmioty tj. miejscy i powiatowi rzecznicy konsumentów oraz pracownicy jednostek organizacyjnych ośrodków pomocy społecznej i ośrodków pomocy rodzinie. Celem zajęć jest omówienie z jednej strony regulacji dotyczących upadłości konsumenckiej z punktu widzenia dłużnika- konsumenta, a z drugiej strony z punktu widzenia jego wierzyciela.

Szkolenie obejmuje podstawy ogłoszenia upadłości osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, zasady przygotowania i złożenia wniosku o upadłość konsumencką, zakres obowiązków syndyka oraz praw i obowiązków dłużnika (konsumenta) i jego wierzycieli, zasady umorzenie zobowiązań dłużnika niezaspokojonych w toku postępowania. 

 

Prowadzący:
adw. dr Dariusz Czajka prof. nadzw. EWSPA. Sędzia z ponad 20 letnim doświadczeniem w tym 10 lat jako sędzia-komisarz i przewodniczący Wydziału XVII upadłościowo- układowego Sądu Rejonowego w Warszawie. Rektor Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. Prezes Zrzeszenia Prawników Polskich o/Warszawa

 

PROGRAM:

 1. Upadłość konsumencka jako postępowanie bardziej oddłużeniowe niż upadłościowe;
 2. Podstawy ogłoszenia upadłości konsumenta, w tym analiza zasad słuszności jako klauzuli generalnej;
 3. Przygotowywanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenta;
 4. Przebieg postępowania – likwidacja masy upadłości;
 5. Przygotowywanie środków zaskarżenia w postępowaniu upadłościowym;
 6. Obowiązki i prawa dłużnika w toku postępowania upadłościowego;
 7. Specyfika czynności syndyka w postępowaniu upadłościowym konsumenta; najczęściej pojawiające się w praktyce problemy: dostęp do konta bankowego konsumenta, uzyskiwanie informacji z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, likwidacja majątku objętego współwłasnością;
 8. Plan spłaty;
 9. Umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty;
 10. Umorzenie zobowiązań po wykonaniu planu spłaty;
 11. Problematyka upadłości małżonków;
 12. Problematyka upadłości byłego małżonka;
 13. Analiza przypadków na podstawie akt postępowań.

 

Cena szkolenia obejmuje:

– 5 godzin zegarowych,
– materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej
– materiały do pracy (notes, długopis),
– kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw,
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

miejsce: ul. Grodzieńska 21/29 , 03-750 Warszawa

                     III piętro ( budynek Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji)

początek : godzina 9.00

 

Płatność:

Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji
ul. Grodzieńska 21/29, 03-750 Warszawa
nr rach. 73 1050 1025 1000 0090 3130 5510 lub gotówkowo na miejscu

 

Masz pytania?

dyżur 6 października do godziny 20.00

Zadzwoń +48 538 148 480

Napisz: szkolenia@mcbrie.pl