TWÓRCZA PRACA Z DZIEĆMI – WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI


Szkolenie skierowane jest do nauczycieli wszystkich typów szkół, pedagogów, psychologów, trenerów, studentów oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką twórczości w edukacji oraz poznaniem i rozwojem własnego potencjału twórczego.

 

 „Kreatywny nauczyciel oddaje światu twórcze dziecko”.

 

1. Czym jest kreatywność? Czym jest twórczość u dzieci?

2.Nowa podstawa programowa w przedszkolu, a kreatywne zajęcia.

  • Jak modyfikować podstawę programową o zajęcia innowacyjne ?– praktyczne wskazówki dla wychowawców
  • Wybrane metody i pomysły na organizację kreatywnego procesu kształcenia w codziennej pracy przedszkola: edukacja matematyczna (m.in. dziecięca matematyka prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej)
  • Metody pracy z przedszkolakiem – Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz, Metoda Projektów, Plan Daltoński, Ruch Rozwijający W. Sherborne, Metoda Pedagogiki Zabawy

3.Kreatywna praca z dziećmi – praktyczne przykłady:

  • Planowanie działań plastycznych dzieci z wykorzystaniem typowych i nietypowych materiałów;
  • Wyzwalanie aktywności, ekspresji emocji poprzez muzykę i taniec
  • Wykorzystywanie zmysłów do stymulowania twórczości dzieci przedszkolnych
  • Metody połączenia działań twórczych z zakresu muzyki, plastyki i dramy.
  • Wykorzystywanie rekwizytów do rozwijania wyobraźni dzieci

4.Dyskusja z uczestnikami warsztatów.

 

Cena szkolenia obejmuje:

– 6 godzin zegarowych,
– materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej
– materiały do pracy (notes, długopis),
– kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw,
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.