ROZWODY MAŁŻEŃSTW MIESZANYCH i rozwiązywanie kwestii władzy rodzicielskiej, opieki i miejsca zamieszkania dziecka


W dzisiejszych czasach związki małżeńskie z obywatelami innych państw nie są już niczym nadzwyczajnym. Rozstanie i rozwód z osobą obcego pochodzenia zwykle nastręcza już nieco trudności, gdyż pojawia się wówczas pytanie o sąd właściwy do przeprowadzenia postępowania rozwodowego oraz o prawo, które sąd podczas procesu będzie stosować, inaczej bowiem będzie wyglądać rozwód np. Polki z obcokrajowcem, gdy zamieszkiwali oni w Polsce, a inaczej rozwód tych samych osób, gdy nie zamieszkiwali oni w kraju swojego pochodzenia.

Celem zajęć jest omówienie m.in. regulacji dotyczących zarówno przesłanek rozwodu, właściwości Sądu jak i późniejszej opieki sprawowanej nad małoletnimi przez rodziców. Najnowsze orzecznictwo, przykłady spraw.

PROWADZĄCY:
adw. dr Dariusz Czajka prof. nadzw. EWSPA.  Rektor Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. Prezes Zrzeszenia Prawników Polskich o/Warszawa. Wykładowca m.in. prawa międzynarodowego prywatnego . Od kilku lat prowadzi sprawy związane z rozwodami małżeństw mieszanych i sprawowaniem opieki nad małoletnimi. Na swoim koncie ma kilka spraw zakończonych z sukcesem “tzw. trudnych- zarzut uprowadzenia dziecka przez jednego z rodziców”.

  Cena: 399 zł brutto    (możliwa płatność ratalna)

Cena szkolenia obejmuje:

– 5 godzin akademickich,
– materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej
– materiały do pracy (notes, długopis),
– kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw,
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

(Zaświadczenie punkty ORA i OIRP)

  TERMIN : 15 listopada 2017 r

  MIEJSCE:  Warszawa

   Początek : godzina 10.00

Wstępna rezerwacja miejsc i rezerwacja grupowa e.mail: szkolenia@mcbrie.pl

PŁATNOŚĆ:

Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji
ul. Grodzieńska 21/29, 03-750 Warszawa
nr rach. 73 1050 1025 1000 0090 3130 5510

 

MASZ PYTANIA?

Zadzwoń +48 538 148 480

Napisz: szkolenia@mcbrie.pl