REWITALIZACJA CZYLI WSPARCIE GMIN I PODMIOTÓW PRYWATNYCH W OPRACOWYWANIU PROGRAMU I JEGO REALIZACJI.


Szkolenie ma na celu poszerzenie wiedzy na temat przepisów nowej ustawy z 9 września 2015 roku o rewitalizacji i umiejętności jej praktycznego wykorzystania.

Uczestnicy zdobędą umiejętność opracowania programu rewitalizacji i przeprowadzenia procedury jego opracowania, konsultacji społecznych, uchwalenia i realizacji czy zmiany bądź nadzoru nad pomiotem zewnętrznym opracowującym plan na zlecenie gminy.

Podczas szkolenia zostanie wyjaśnione dlaczego program rewitalizacji jest istotny dla gminy, w tym dla pozyskania środków z UE, inwestycji i polityki lokalowej.

 

Program szkolenia:

 • Podstawowe pojęcia – ustawa a praktyka. Rewitalizacja, interesariusze i in.
 • Diagnozy i analizy na potrzeby rewitalizacji.
 • Szczególne zasady prowadzenia konsultacji społecznych.
 • Komitet Rewitalizacji, zasady powołania, funkcjonowania i kompetencje.
 • Pojęcia obszaru zdegradowanego, obszaru rewitalizacji i specjalnych stref rewitalizacji. Czym różnią się te pojęcia? Zasady tworzenia dokumentacji.
 • Gminny program rewitalizacji. Treść i zasady uchwalania, jego wpływ na bieżące życie mieszkańców, wpływ na studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Rewitalizacja a uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy.
 • Ocena aktualności i stopnia realizacji. Zasady dokonywania zmian w planie rewitalizacji.
 • Specjalne Strefy Rewitalizacji. Czym różnią się od obszarów. Zasady i cel powołania. SSR a rozwój społecznego budownictwa czynszowego. Inwestycje budowlane w ramach rewitalizacji.
 • Rewitalizacja a lokatorzy miejscy. Procedura opróżniania lokali gminnych na potrzeby rewitalizacji. Prawa i obowiązku gminy oraz prawa i obowiązki lokatorów. Rewitalizacja a wywłaszczenia i zaspokajanie roszczeń majątkowych mieszkańców.
 • SSR a dotacje dla podmiotów prywatnych na remonty. Zasady udzielania dotacji, umowa.
 • Rewitalizacja a pozyskiwanie środków z UE dla gminy.
 • Zmiany w licznych przepisach spowodowane wprowadzeniem ustawy.

 

Cena szkolenia obejmuje:

– 8 godzin szkoleniowych,
– materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej
– materiały do pracy (notes, długopis),
– kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw

 

Po zakończonym szkoleniu uczestnicy otrzymują Zaświadczenie o odbytym kursie.

13 Październik, 2017

Warszawa

Grodzieńska 21/29
Warszawa, Mazowieckie 03-750 Polska
+ Google Map
Kalendarz google Exportuj iCal