PROFESJONALNY KIEROWNIK GOSPODARCZY W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ.


Szkolenie przeznaczone dla pracowników placówek oświatowych : kierowników gospodarczych i osób ubiegających się o stanowisko kierownika.

Celem szkolenia jest zapoznanie Państwa z zadaniami kierownika gospodarczego w szkole/placówce oświatowej, regulacjami prawnymi, a także odpowiedzialnością, jaka spoczywa na osobie, zajmującej takie stanowisko.

Dowiedzą się Państwo w jaki sposób prowadzić dokumentację i jak ją gromadzić. Poznają Państwo również sposoby na sprawne zaprojektowanie budżetu placówki na dany rok. Szkolenie da Państwu podstawową wiedzę na temat przeprowadzania inwentaryzacji w placówce.

 

1.Kierownik gospodarczy – opis wymagań kwalifikacyjnych i obowiązków.

2.Zadania kierownika gospodarczego w szkole.

3.Odpowiedzialność kierownika gospodarczego w szkole.

4.Wymagana dokumentacja.

5.Inwentaryzacja i prowadzenie dokumentacji z tym związanej w świetle obowiązujących przepisów.

6.Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona zdrowia pracowników.

7.Współpraca z komisją Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

8.Współpraca z podmiotami, jednostkami, instytucjami.

9.Zabezpieczenie i ochrona danych w placówce.

10.Dyskusja z uczestnikami szkolenia – pytania do prowadzącego.

 

Cena szkolenia obejmuje:

– 5 godzin zegarowych,
– materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej
– materiały do pracy (notes, długopis),
– kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw,
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.