PRAWO PRACY – CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA WIEDZIEĆ POWINIEN.


Weź udział w elitarnym szkoleniu adresowanym do kadry dyrektorskiej i członków zarządów. Podczas spotkania wybitni eksperci zaprezentują jak radzić sobie z codziennymi zawodowymi wyzwaniami z pracownikami. Pozwoli Ci to wygrywać sprawy przed sądami pracy.

  • Jak uniknąć błędów w procesie zwalniania pracowników? – fakty i mity
  • Pułapki i niebezpieczeństwa nadgodzin, w tym top menedżerów – na ile są groźne dla firmy i pracodawcy?
  • Jaki rodzaj umowy kontrakt menedżerski czy umowę o pracę podpisać z członkiem zarządu? Wyższość kontraktu menedżerskiego nad umową o pracę.
  • Jaka jest odpowiedzialność odszkodowawcza pracowników i pracodawców na gruncie kodeksu pracy i kodeksu cywilnego?
  • Zarzut mobbingu i dyskryminacji – jak skutecznie bronić się przed bezpodstawnymi zarzutami?

 

Program Szkolenia:

 

Czy trudno jest w Polsce zwolnić pracownika? – fakty i mity – adw.Waldemar Gujski
a. Jak nie popełniać błędów przy zwalnianiu pracowników?
b. Najczęstsze błędy pracodawców (w tym bezsensowne i rażące).

Uwaga na nadgodziny (w tym top menedżerów). Zadaniowy czas pracy pułapki i niebezpieczeństwa. – adw.Waldemar Gujski

Jak prawidłowo „inwigilować” pracowników? – SSO Zbigniew Szczuka
a. Monitoring
b. Przeglądanie poczty elektronicznej
c. Kamery
d. Zbieranie informacji i danych dotyczących pracowników
e. Jak efektywnie kontrolować czas pracy (w powyższym kontekście)

Zatrudnienie członków zarządu – wyższość kontraktu menedżerskiego nad umową o pracę, najczęstsze defekty i dezinformacje panujące na rynku, własne sidła, w które wpadają pracodawcy (właściciele). – adw.Waldemar Gujski

Zatrudnienie prawnopracownicze, a cywilnoprawne – kiedy umowa o pracę, a kiedy umowa o dzieło albo zlecenia. Ujemne skutki błędów pracodawców. – adw.Waldemar Gujski

Mobbing i dyskryminacja – problemy praktyczne. Jak skutecznie bronić się przed zarzutami? –     SSO Zbigniew Szczuka

Odpowiedzialność odszkodowawcza pracowników i pracodawców na gruncie kodeksu pracy i kodeksu cywilnego. – SSO Zbigniew Szczuka

Zakaz konkurencji – jak w pełni zabezpieczyć interesy pracodawców?
SSO Zbigniew Szczuka

Nowoczesna umowa o pracę – co powinna zawierać, aby uniknąć sporów, w tym sądowych. – adw.Waldemar Gujski


Prelegenci:

Zbigniew SzczukJest sędzią Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie. Od 1989 roku do 2011 r. zajmował stanowiska funkcyjne w sądach warszawskich, ostatnio Wiceprezesa Sądu Okręgowego dla Warszawy Pragi w Warszawie, w którym min. nadzorował sądy pracy ubezpieczeń społecznych oraz ośrodek szkolenia współpracujący z OIRP w Warszawie. Sędzia Zbigniew Szczuka od 27 lat zajmuje się szeroko rozumianą problematyką prawa pracy. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa pracy m.in. kilkakrotnie wznawianego komentarza do kodeksu pracy opracowanego wraz z SSN Marią Teresą Romer i adwokatem Waldemarem Gujskim oraz współautorem wielokrotnie wznawianego skryptu z prawa pracy dla aplikantów radcowskich wydanego przez OIRP w Warszawie w 2011 r. Wieloletni wykładowca prawa pracy dla aplikantów radcowskich w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, w Uczelni Łazarskiego oraz Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie.

Waldemar GujskiW 1978 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Po ukończeniu studiów pracował w Okręgowym Sądzie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, kończąc aplikację sądową i adwokacką z najwyższymi ocenami, po czym rozpoczął praktykę adwokacką w Zespole Adwokackim nr 5 w Warszawie. Od marca 1985 roku do czasu utworzenia spółki partnerskiej prowadził indywidualną praktykę adwokacką. Adw. W. Gujski dysponuje rozległym doświadczeniem we wszelkich kwestiach związanych ze stosowaniem prawa pracy zarówno na etapie doradztwa, jak i w postępowaniu sądowym. Jest twórcą i negocjatorem pakietów socjalnych, w tym takich, które znalazły szczególnie szeroki, pozytywny odzew w opinii publicznej. Jest autorem prawno-pracowniczych analiz prywatyzacyjnych firm polskich oraz umów polskich pracowników na wystawę EXPO 2000. Już w latach 90. propagował formy elastycznego zatrudniania w gospodarce, w tym samozatrudnienie, zdecydowanie o wiele lat wyprzedzając w tym zakresie rozwiązania legislacyjne.
Będąc rzecznikiem zatrudniania kadry menedżerskiej na podstawie cywilnoprawnych kontraktów stworzył nowatorskie opracowanie tego problemu, które pod nazwą Kontrakty menedżerskie oraz inne umowy cywilnoprawne o świadczenie pracy ukazało się w 2000 roku i którego pierwsze wydanie rozeszło się błyskawicznie. W 2008 roku, we współpracy z Wydawnictwem Lexis Nexis, ukazała się nowa poszerzona publikacja omawiająca cywilnoprawne i prawno – pracownicze problemy pracy menedżera w kontekście ostatnich dziesięciu lat praktyki pozytywnie weryfikującej tezy postawione w 2000 roku. Adw. W. Gujski jest doradcą i pełnomocnikiem procesowym firm polskich i zagranicznych (w tym o międzynarodowym zasięgu,należących do czołówki światowego biznesu), banków oraz polskiej kadry zarządzającej, a także czołowych przedstawicieli świata mediów, biznesu, kultury i polityki. Współautor komentarza do Kodeksu pracy, wydanego w latach 1996, 1999 i 2006 nakładem Wydawnictwa Zrzeszenia Prawników Polskich, a także kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego oraz styku tych dwóch dziedzin prawa. Był członkiem władz samorządu adwokackiego oraz członkiem Rady Nadzorczej Gospodarki utworzonej przez Gazetę Prawną. Adw. W. Gujski jest również wykładowcą w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, na Podyplomowych Studiach Akademii Spółek działającej w Szkole Głównej Handlowej oraz wykładowcą na seminariach firm polskich i zagranicznych. Stale współpracuje z redakcjami: Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej, Gazety Wyborczej, stacjami telewizyjnymi i radiowymi odnosząc znaczne sukcesy na polu szerzenia wiedzy prawniczej. W 2010 roku otrzymał złoty medal Akademii Polskiego Sukcesu za wybitne osiągnięcia w zakresie popularyzacji prawa pracy. Dwukrotnie (w 2016 i 2017) Chambers Partners (najbardziej szanowany międzynarodowy podmiot oceniający firmy prawnicze oraz prawników działających w różnych dziedzinach prawa) uhonorował adwokata Waldemara Gujskiego uznając go jedynym w Polsce Senior Statesman w dziedzinie prawa pracy a tym samym przyznając mu status najlepszego prawnika w tej domenie.

 

 

Zapisów można dokonywać również drogą telefoniczną bądź mailową:

tel. 887 230 430 / 887 330 129

e-mail: szkolenia@mcbrie.pl

W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ BĄDŹ WĄTPLIWOŚCI JESTEŚMY DO DYSPOZYCJI!