PRAWO PRACY – CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA WIEDZIEĆ POWINIEN


Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji

Zrzeszenie Prawników Polskich o/Warszawa

Międzynarodowe Centrum Doradztwa Prawnego

zaprasza na szkolenie

PRAWO PRACY – CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA WIEDZIEĆ POWINIEN

Szkolenie jest adresowa do kadry dyrektorskiej, członków zarządów, prawników, adwokatów i radców prawnych. Podczas spotkania wybitni eksperci zaprezentują jak radzić sobie z codziennymi zawodowymi wyzwaniami związanymi z zatrudnieniem pracowników. Pozwoli Ci to wygrywać sprawy przed sądami pracy.

Uczestnicząc w spotkaniu dowiesz się m.in.

 • Jak uniknąć błędów w procesie zwalniania pracowników? Fakty i mity
 • Pułapki i niebezpieczeństwa nadgodzin, w tym top menadżerów- na ile sa groźne dla firmy o pracodawcy?
 • Jaki rodzaj umowy kontrakt menadżerski czy umowę o prace podpisać z członkiem zarządu. Wyższość kontraktu menadżerskiego nad umową o pracę.
 • Jaka jest odpowiedzialność odszkodowawcza pracowników i pracodawców na gruncie kodeksu pracy i kodeksu cywilnego?
 • Zarzut mobbingu i dyskryminacji- Jak skutecznie bronić się przed bezpodstawnymi zarzutami?
 • Przyznawanie nagród i premii- Jak kreować politykę gratyfikacji- między blefem a przyzwoitością
 • Jak dziś wobec ofensywy ZUSu, skutecznie z nim walczyć?

PROGRAM SZKOLENIA

13 czerwca 2017

10.00-10.15  Powitanie gości

10.15- 11.00  Czy trudno jest w Polsce zwolnić pracownika? Fakty i mity – prowadzący Waldemar Gujski

( Jak nie popełniać błędów przy zwalnianiu pracowników. Najczęstsze błędy pracodawców w tym bezsensowne i rażące).

11.00- 11.45 Zwolnienia grupowe- jak je skutecznie i niewadliwie przeprowadzić? – prowadzący Dawid Jakub Zdebiak

11.45- 12.15 Przerwa kawowa

12.15- 12.45 Uwaga na nadgodziny ( w tym top menadzerów). Zadaniowy czas pracy.

(Pułapki i niebezpieczeństwa) – prowadzący Waldemar Gujski

12.45- 13.15 Zatrudnienie prawnopracownicze, a cywilnoprawne- kiedy umowa o pracę, a kiedy umowa o dzieło albo zlecenia?

Ujemne skutki błędów pracodawców – prowadzący Waldemar Gujski

13.15- 14.00 Jak prawidłowo “inwigilować” pracowników? – prowadzący Zbigniew Szczuka

 • monitoring
 • przeglądanie poczty elektronicznej
 • kamery
 • zbieranie informacji i danych dotyczących pracowników
 • jak efektywnie kontrolować czas pracy ( w powyższym kontekście)

14.00 – 14.30 Przerwa kawowa

14.30- 15.30 Mobbing i dyskryminacja- problemy praktyczne. Jak skuteczne bronić się przed zarzutami? – prowadzący Zbigniew Szczuka

15.30- 16.00 Nagrody a premie- między blefem a przyzwoitością – prowadzący Dawid Jakub Zdebiak

14 CZERWCA 2017

10.00- 11.15 Zatrudnianie członków zarządu- ” wyższość” kontraktu menadżerskiego nad umową o pracę. Najczęstsze błędy i dezinformacje panujące na rynku. Własne sidła, w które wpadają pracodawcy (właściciele) – prowadzący Waldemar Gujski

11.15- 11.45 Nowoczesna umowa o pracę- co powinna zawierać aby uniknąć sporów, w tym sądowych? – prowadzący Waldemar Gujski

11.45-12.15 Przerwa kawowa

12.15-14.15 Jak dziś, wobec ofensywy ZUSu, skutecznie  nim walczyć? – prowadzący Waldemar Urbanowicz

14.15- 14.45 Przerwa kawowa

14.45- 15.45 Odpowiedzialności odszkodowawcza pracowników i pracodawców na gruncie kodeksu pracy i kodeksu cywilnego- prowadzący Zbigniew Szczuka

15,45- 16.15 Zakaz konkurencji- jak w pełni zabezpieczyć interesy pracodawców? – prowadzący Dawid Jakub Zdebiak

 

Miejsce szkolenia: Centrum Konferencyjno- Szkoleniowe Kopernika ul. Kopernika 30 w Warszawie

Dane do przelewu:

Polskie Media Cyfrowe sp. z o.o.
ul. Grodzieńska 21/29, 03-750 Warszawa
nr rach. 95 1050 1025 1000 0090 8013 4332

Możliwa płatność ratalna

Prelegenci:

Zbigniew SzczukaJest sędzią Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie. Od 1989 roku do 2011 r. zajmował stanowiska funkcyjne w sądach warszawskich, ostatnio Wiceprezesa Sądu Okręgowego dla Warszawy Pragi w Warszawie, w którym min. nadzorował sądy pracy ubezpieczeń społecznych oraz ośrodek szkolenia współpracujący z OIRP w Warszawie. Sędzia Zbigniew Szczuka od 27 lat zajmuje się szeroko rozumianą problematyką prawa pracy. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa pracy m.in. kilkakrotnie wznawianego komentarza do kodeksu pracy opracowanego wraz z SSN Marią Teresą Romer i adwokatem Waldemarem Gujskim oraz współautorem wielokrotnie wznawianego skryptu z prawa pracy dla aplikantów radcowskich wydanego przez OIRP w Warszawie w 2011 r. Wieloletni wykładowca prawa pracy dla aplikantów radcowskich w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, w Uczelni Łazarskiego oraz Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie.

Waldemar GujskiW 1978 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Po ukończeniu studiów pracował w Okręgowym Sądzie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, kończąc aplikację sądową i adwokacką z najwyższymi ocenami, po czym rozpoczął praktykę adwokacką w Zespole Adwokackim nr 5 w Warszawie. Od marca 1985 roku do czasu utworzenia spółki partnerskiej prowadził indywidualną praktykę adwokacką. Adw. W. Gujski dysponuje rozległym doświadczeniem we wszelkich kwestiach związanych ze stosowaniem prawa pracy zarówno na etapie doradztwa, jak i w postępowaniu sądowym. Jest twórcą i negocjatorem pakietów socjalnych, w tym takich, które znalazły szczególnie szeroki, pozytywny odzew w opinii publicznej. Jest autorem prawno-pracowniczych analiz prywatyzacyjnych firm polskich oraz umów polskich pracowników na wystawę EXPO 2000. Już w latach 90. propagował formy elastycznego zatrudniania w gospodarce, w tym samozatrudnienie, zdecydowanie o wiele lat wyprzedzając w tym zakresie rozwiązania legislacyjne.
Będąc rzecznikiem zatrudniania kadry menedżerskiej na podstawie cywilnoprawnych kontraktów stworzył nowatorskie opracowanie tego problemu, które pod nazwą Kontrakty menedżerskie oraz inne umowy cywilnoprawne o świadczenie pracy ukazało się w 2000 roku i którego pierwsze wydanie rozeszło się błyskawicznie. W 2008 roku, we współpracy z Wydawnictwem Lexis Nexis, ukazała się nowa poszerzona publikacja omawiająca cywilnoprawne i prawno – pracownicze problemy pracy menedżera w kontekście ostatnich dziesięciu lat praktyki pozytywnie weryfikującej tezy postawione w 2000 roku. Adw. W. Gujski jest doradcą i pełnomocnikiem procesowym firm polskich i zagranicznych (w tym o międzynarodowym zasięgu,należących do czołówki światowego biznesu), banków oraz polskiej kadry zarządzającej, a także czołowych przedstawicieli świata mediów, biznesu, kultury i polityki. Współautor komentarza do Kodeksu pracy, wydanego w latach 1996, 1999 i 2006 nakładem Wydawnictwa Zrzeszenia Prawników Polskich, a także kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego oraz styku tych dwóch dziedzin prawa. Był członkiem władz samorządu adwokackiego oraz członkiem Rady Nadzorczej Gospodarki utworzonej przez Gazetę Prawną. Adw. W. Gujski jest również wykładowcą w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, na Podyplomowych Studiach Akademii Spółek działającej w Szkole Głównej Handlowej oraz wykładowcą na seminariach firm polskich i zagranicznych. Stale współpracuje z redakcjami: Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej, Gazety Wyborczej, stacjami telewizyjnymi i radiowymi odnosząc znaczne sukcesy na polu szerzenia wiedzy prawniczej. W 2010 roku otrzymał złoty medal Akademii Polskiego Sukcesu za wybitne osiągnięcia w zakresie popularyzacji prawa pracy. Dwukrotnie (w 2016 i 2017) Chambers Partners (najbardziej szanowany międzynarodowy podmiot oceniający firmy prawnicze oraz prawników działających w różnych dziedzinach prawa) uhonorował adwokata Waldemara Gujskiego uznając go jedynym w Polsce Senior Statesman w dziedzinie prawa pracy a tym samym przyznając mu status najlepszego prawnika w tej domenie.