PISMA PROCESOWE W SPRAWACH CYWILNYCH


Szkolenie przeznaczone dla radców prawnych, adwokatów, aplikantów adwokackich i radcowskich, studentów prawa, doradców prawnych oraz osób zainteresowanych omawianą tematyką. Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji uczestników w sporządzaniu podstawowych pism procesowych z zakresu prawa cywilnego, a także utrwalenie wiedzy z zakresu właściwości sądu do rozpatrzenia poszczególnych spraw. Podczas szkolenia uczestnicy nabędą m.in. wiedzę i umiejętności w zakresie stosowania właściwej podstawy prawnej oraz konstruowania swoich wniosków.

 1. Pozew o alimenty;
 2. Pozew o podwyższenie alimentów;
 3. Pozew o obniżenie alimentów;
 4. Pozew o rozwód;
 5. Testament;
 6. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku;
 7. Wniosek o dział spadku;
 8. Pozew o zachowek;
 9. Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami;
 10. Wniosek o podział majątku wspólnego małżonków;
 11. Pozew o zapłatę odszkodowania;
 12. Pozew o przywrócenie do pracy;
 13. Pozew o zapłatę wynagrodzenia z tytułu nadgodzin;
 14. Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych;
 15. Podsumowanie.

 

Cena szkolenia obejmuje:

– 6 godzin zegarowych,
– materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej
– materiały do pracy (notes, długopis),
– kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw,
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Kalendarz google Exportuj iCal