ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW.


Szkolenie przeznaczone dla placówek oświatowych: dyrektorzy i koordynatorzy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu lub w szkole.

Szkolenie ma na celu zapoznanie Państwa z aktualnymi przepisami prawa oraz standardami organizacji systemu pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Szkolenie ukaże w jasny i precyzyjny sposób komu i jak udzielać pomocy psychologiczno – pedagogicznej, jak konstruktywnie współpracować z rodzicem i właściwie dokumentować pracę szkoły w zakresie wsparcia ucznia.

Warsztaty MCBRIE pomogą Państwu w zorganizowaniu systemu pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 1. Uczeń o szczególnych potrzebach rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwościach psychofizycznych.
 • Specjalne potrzeby edukacyjne – podstawowe pojęcia oraz przepisy prawa oświatowego po najnowszych zmianach.
 • Zadania wychowawcy, dyrektora, psychologa, pedagoga i terapeuty w świetle nowej pomocy psychologiczno pedagogicznej
 • Wymiana informacji pomiędzy nauczycielami oraz specjalistami prowadzącymi ucznia o szczególnych potrzebach edukacyjnych oraz rozwojowych

 

 1. Czynności nauczycieli – kwalifikowanie dzieci/uczniów do pomocy pp udzielanej przez nauczycieli w toku aktualnej pracy.
 • Analiza orzeczeń, opinii, zgłoszeń nauczycieli
 • Czynności dyrektora w zakresie pp
 • Sposoby i formy pomocy pp dla uczniów
 • Plan pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

 1. Dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole:
 • Wzory dokumentów dotyczących udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej według nowego rozporządzenia
 • Ocena skuteczności udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej

 

 1. Zajęcia specjalistyczne a zajęcia rewalidacyjne – organizacja pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla rodziców uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

 1. Dyskusja z uczestnikami warsztatów.

 

Cena szkolenia obejmuje:

– 5 godzin zegarowych,
– materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej
– materiały do pracy (notes, długopis),
– kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw,
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.