ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB WYKONUJĄCYCH ZAWODY MEDYCZNE – ASPEKTY PRAKTYCZNE.


Szkolenie przeznaczone dla radców prawnych, adwokatów, aplikantów adwokackich i radcowskich, studentów prawa, osób zarządzających placówkami medycznymi, lekarzy posiadających swoje gabinety, osób wykonujących zawody medyczne oraz pracowników administracji podmiotów leczniczych.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników szkolenia z zagadnieniami związanymi z zasadami  odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej dotyczącej osób wykonujących zawody medyczne.

PROWADZĄCY:

Szkolenie poprowadzi Radca Prawny Astrida Anna Adamczak. Szczególnym przedmiotem zainteresowania Pani Mecenas jest prawo medyczne, w zakresie którego posiada wieloletnie, praktyczne doświadczenie zarówno w doradztwie dla podmiotów służby zdrowia jak i dla klientów indywidualnych w temacie odpowiedzialności za błędy medyczne. Wielokrotnie występowała jako prelegent w trakcie szkoleń i wykładów z zakresu prawa medycznego w kraju i zagranicą.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Zakres podmiotowy odpowiedzialności osób wykonujących zawody medyczne.
 2. Rodzaje odpowiedzialności i podstawy prawne odpowiedzialności:
 • odpowiedzialność cywilnoprawna,
 • odpowiedzialność karnoprawna,
 • odpowiedzialność zawodowa.
 1. Odpowiedzialność cywilnoprawna:
 • kontraktowa
 • deliktowa
 1. Szkoda niemajątkowa i majątkowa na tle wybranych przykładów sytuacji będących źródłem odpowiedzialności cywilnoprawnej osób wykonujących zawody medyczne.
 2. Błąd medyczny – rodzaje, działania lub zaniechania, które kwalifikowane są jako błąd medyczny.
 3. Odpowiedzialność za winę organizacyjną podmiotu leczniczego – przykłady.
 4. Analiza obszarów aktywności zawodowej osób wykonujących zawody medyczne pod kątem kwalifikowania odpowiedzialności na zasadzie winy lub ryzyka:
 • działalność lecznicza sensu stricte,
 • zakażenia szpitalne,
 • operacje plastyczne,
 • przetaczanie krwi,
 • eksperyment medyczny/badania kliniczne,
 • odpowiedzialność za naruszenie praw pacjenta.
 1. Odpowiedzialność za błąd w sztuce medycznej, czy raczej odpowiedzialność za działanie niezgodne z zasadami wiedzy medycznej – przegląd orzecznictwa sądowego dotyczącego kwestii odpowiedzialności osób wykonujących zawody medyczne.
 2. Odpowiedzialność karnoprawna.
 3. Kwalifikacja prawna czynów noszących znamiona przestępstwa, potencjalnie możliwych do popełnienia podczas wykonywania obowiązków zawodowych przez osoby wykonujące zawody medyczne.
 4. Przegląd orzecznictwa sądów karnych dotyczącego odpowiedzialności prawno-karnej lekarzy i innych pracowników systemu opieki zdrowotnej.
 5. Odpowiedzialność zawodowa osób wykonujących zawody medyczne
 • podstawy prawne, zasady,
 •  struktury organizacyjne odpowiedzialności dyscyplinarnej za czyny związane z wykonywaniem zawodu w poszczególnych medycznych samorządach zawodowych.

 

Termin: 17 listopada 2017 r

Początek: godzina 10.00

Miejsce: Warszawa

CENA: 399 zł brutto

Cena szkolenia obejmuje:

– 5 godzin zegarowych,
– materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej
– materiały do pracy (notes, długopis),
– kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw,
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

(Zaświadczenie punkty ORA i OIRP)

PŁATNOŚĆ:

Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji
ul. Grodzieńska 21/29, 03-750 Warszawa
nr rach. 73 1050 1025 1000 0090 3130 5510

 

Więcej informacji
+48 538 148 480 +48 538 148 481
e.mail: szkolenia@mcbrie.pl