OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W JEDNOSTKACH ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN OBOWIĄZUJĄCYCH OD STYCZNIA 2015 r.


Szkolenie ma na celu przedstawienie zasad związanych z legalnym i zgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych.

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z zasadami przetwarzania i ochrony danych osobowych, z prawami i obowiązkami osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych oraz z prawami osób, których dane dotyczą w oparciu o obowiązujące akty prawne.

 

 1. Uwarunkowania prawne (prawo polskie, prawo międzynarodowe, wspólnotowe).
 • Podstawowe pojęcia z zakresu ODO
 • Ochrona danych osobowych w odniesieniu do specyfiki placówek administracji publicznej.
 • Prawa osób, których dotyczy ochrona danych osobowych.
 • Ochrona danych osobowych jako element w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji.
 1. Prawa i obowiązki administratorów danych osobowych (ADO) i administratora bezpieczeństwa informacji (ABI).
 1. Wytyczne w zakresie tworzenia:
 • polityki bezpieczeństwa informacji,
 • instrukcji zarządzania systemami IT w zakresie przetwarzania D.O.,
 •  upoważnienia, ewidencje osób upoważnionych (udostępnienie przykładowej polityki bezpieczeństwa).
 1. ODO a praca z aplikacjami administracji publicznej.
 • Ochrona danych osobowych w pracy urzędnika administracji publicznej.
 • Ochrona prywatności.
 1. Omówienie zasad postępowania w zakresie gromadzenia, przetwarzania, przechowywania, archiwizowania danych.
 1. Nowoczesne technologie a Ochrona Danych Osobowych:
 • portale społecznościowe;
 • usługa elektroniczna,
 • pliki cookies,
 •  geolokalizacja.
 1. Działalność Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 • organizacja i funkcjonowanie Biura GIODO.
 • Prawa i obowiązki Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
  i inspektorów
 1. Odpowiedzialność prawna w przypadku naruszenia ustawy.

*Powyższe zagadnienia mają charakter standardowy, ale przebieg szkolenia zostanie poparty ciekawą prezentacją i dyskusją z uczestnikami.

 

Cena szkolenia obejmuje:

– 5 godzin zegarowych,
– materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej
– materiały do pracy (notes, długopis),
– kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw,
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.