OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE – OCENIANIEM POMAGAJĄCYM SIĘ UCZYĆ


Szkolenie przeznaczone jest dla szkół i placówek oświatowych: kadra zarządzająca, nauczyciele.

Celem szkolenia jest dostarczenie pełnych informacji o zasadach oceniania kształtującego i wyartykułowanie korzyści dla każdego uczestnika procesu edukacyjnego (ucznia, rodzica i nauczyciela).

Szkolenie to pozwala zapoznać się z filozofią Oceniania Kształtującego: całościowym, systemowym podejściem do nauczania, promującym podmiotowe i partnerskie traktowania ucznia, pozwalającym wyposażyć go w umiejętność uczenia się, która przyda mu się przez resztę życia, zaś nauczycielowi dającym satysfakcję i poczucie bezpieczeństwa. 

Odpowiemy na pytania: Jak spowodować, żeby ocena nie „straszyła” tylko motywowała, a uczeń dzielił z nauczycielem odpowiedzialność za naukę? Jak ocenianie może pomagać w nauce?

 

1.Ocena szkolna jako proces komunikacji między nauczycielem i uczniem

 • Ocenianie kiedyś i dziś
 • Model oceniania w prawie oświatowym
 • Błędy oceniania i style oceniania

2.Filozofia oceniania kształtującego:

 • Czym jest ocenianie kształtujące?
 • Ocenianie kształtujące a sumujące,
 • Zadawanie pytań w ocenianiu kształtującym

3.Ocenianie kształtujące sposobem na podniesienie efektywności kształcenia

 • Jaką informację zwrotną powinien otrzymywać uczeń od nauczyciela?
 • Jak zadawać uczniom dobre pytania?
 • Warunki oceny wspierającej – instrukcja postępowania dla ucznia, kod pozytywny
 • Jak stosować ocenę koleżeńską i samoocenę?

4.Ocenianie kształtujące – sposobem na motywowanie ucznia i poprawę relacji interpersonalnych:

 • Korzyści i trudności, które niesie za sobą stosowanie oceniania kształtującego
 • Style nauczania i ich wpływ na proces oceniania

 

5.Dyskusja z uczestnikami szkolenia – pytania do prowadzącego.

 

Cena szkolenia obejmuje:

– 5 godzin zegarowych,
– materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej
– materiały do pracy (notes, długopis),
– kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw,
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.