NOWY NADZÓR PEDAGOGICZNY W SZKOLE WEDŁUG NAJNOWSZYCH ZMIAN W USTAWIE O OŚWIACIE


Szkolenie przeznaczone jest dla szkół i placówek oświatowych: kadra zarządzająca, nauczyciele.

Nowe i zmieniające się przepisy prawa oświatowego zobowiązują dyrektora i nauczycieli do innego spojrzenia na sprawowanie nadzoru pedagogicznego. Nie wystarczy sprawować nadzór pedagogiczny – należy zadbać o wysoką jakość tego nadzoru.  Znajomość nowych rozwiązań, przynoszących efekty dla ucznia, nauczyciela, promujących wysoką jakość szkoły/przedszkola w środowisku  ułatwi dyrektorowi to zadanie i przyniesie wymierne korzyści.

Podczas szkolenia zaproponujemy Państwu  różnorodne sposoby i narzędzia do realizacji zadań na wysokim poziomie w obszarze ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej, wskażemy nowe kierunki i zakresy wspomagania nauczycieli. W zakresie kontroli podpowiemy jakie narzędzia wykorzystać, aby jakość tej kontroli przynosiła określone korzyści. Podamy gotowe rozwiązania dotyczące realizacji zadań wynikających z nadzoru, dających wysoką jakość pracy szkoły, zgodnie z zapisami ustawy i rozporządzenia.

 

 1. Nowy nadzór pedagogiczny po zmianach w Ustawie o Oświacie od 2016/2017.
 • Zmiany wprowadzone w wyniku nowelizacji ustawy o systemie oświaty- nowe zobowiązania wobec rady pedagogicznej, JST, dyrektorów szkół w szkołach publicznych i niepublicznych
 • Nowe rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego i rozporządzenie w sprawie spełniania wymagań
 1. Wymagania wobec szkół i placówek – analiza najnowszych zapisów.
 • Gotowe rozwiązania dotyczące realizacji zadań wynikających z nadzoru, dających wysoką jakość pracy szkoły, zgodnie z zapisami ustawy i rozporządzenia
 1. Ewaluacja zewnętrzna według nowego rozporządzenia.
 • Jak wyglądają nowe procedury przeprowadzenia ewaluacji i obowiązki ewaluatorów?
 • Jak przygotować raport z ewaluacji po zmianach ?
 1. Obowiązki dyrektora szkoły w świetle nowego rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym.
 • Harmonogram prac dyrektora szkoły związany z planowaniem nadzoru pedagogicznego,
 • Plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły
 • Nadzór nad realizacją podstawy programowej
 1. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego- terminy, wykorzystanie wniosków do dalszego planowania pracy szkoły i poprawy jakości pracy.
 1. Dyskusja z uczestnikami szkolenia – pytania do prowadzącego.

 

Cena szkolenia obejmuje:

– 5 godzin zegarowych,
– materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej
– materiały do pracy (notes, długopis),
– kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw,
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.