Nowe obowiązki Naczelnika Wydziału – nowelizacja Ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego od czerwca 2017r.


Nowe obowiązki Naczelnika Wydziału w świetle aktualnie obowiązujących przepisów z uwzględnieniem projektu nowelizacji Ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego od pierwszego czerwca 2017r. – Kompendium wiedzy z zakresu aktualnych zmian w przepisach administracyjnych.

W związku z nadchodzącą nowelizacją przepisów z zakresu procedury administracyjnej, warto przygotować się na zmiany z tym związane w zakresie funkcjonowania i zarządzania Jednostką Samorządu Terytorialnego JST.

Program Konferencji:

Panel 1:

1. Analiza aktualnego stanu prawnego przepisów dotyczących Organów Zarządzających JST.
2. Procedury obowiązujące Naczelników Wydziałów w JST.
3. Analiza przepisów samorządowych ( o samorządzie gminnym, powiatowym i województwa ).
4. Nowe regulacje dotyczące modelu postępowania mediacyjnego.
5. Analiza projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw i nowego porządku prawnego obowiązującego od 01.06.2017r. (m.in. Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw)
6. Nowelizacje przepisów z zakresu postępowania przed sądami administracyjnymi, ustrojowych ustaw samorządowych ( tzw. skarga powszechna ) ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.
7. Nowe obszary regulacji prawych w zakresie KPA : Administracyjne kary pieniężne i Europejska Współpraca Administracyjna.
8. Decyzje kasatoryjne wymogi , procedury, regulacje.
9. Zasada współdziałania administracji publicznej dla dobra postępowania i zakres zasady ugodowego załatwiania spraw.
10. Zasada przyjaznej interpretacji przepisów – In dubio pro libertate.
11. Zasady proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania w przepisach administracyjnych.
12. Wydawanie decyzji administracyjnych – nowe wymogi.
13. Analiza zmian w kontekście dotyczącym zmian w przepisach fiskalno – podatkowych.
14. Terminy administracyjne i szczegółowe procedury – nowe zmiany – analiza warsztatowa.
15. Podsumowanie i omówienie pytań dotyczących aktualnych zmian.

 

Panel 2:

„Zarządzanie zespołem w turkusowych rękawiczkach”.
1. Komunikacja w zespole opartej na narzędziu Insights (Jung),
2. Zarządzanie poprzez różnicowanie doświadczenia zawodowego pracownika do wykonywania określonych zadań w zespole (Blanchard) ,
3. Elementy wpływu wg Cialdiniego.
4. Budowania własnej marki.


Prelegenci:


Mariusz Chojecki prawnik, przedsiębiorca, doktorant nauk ekonomicznych, szkoleniowiec – wykładowca. Specjalizacja w zakresie szkoleń prawniczych: zamówienia publiczne, prawo administracyjne ( KPA), prawo cywile ( KC, KPC ), prawo gospodarcze i ubezpieczeniowe. Dodatkowo szkolenia specjalistyczne z przedsiębiorczości, funkcjonowania przedsiębiorstw, prawa spółek handlowych (KSH), prawo podatkowe. Doświadczenie zdobyte w wieloletniej  praktyce biznesowej i trenerskiej w obszarze szkoleń dla firm z sektora prywatnego  i sektora administracji publicznej. Wiedza akademicka i badawczo – naukowa pozwalająca dostosować programy szkoleń i warsztatów w sposób elastyczny do wymogów i  zapotrzebowania Klienta.

Monika GocAbsolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Certyfikowany Coach ICC, specjalizujący się w coachingu rodzicielskim i life coachingu, trener motywacyjny rozwoju personalnego, szkoleniowiec i konsultant edukacji. Akredytowany partner Insights Discovery Polska – modelu pomocnego w tworzeniu skutecznych rozwiązań w obszarze rozwoju pracowników, komunikacji (motywacja, wpływ, adaptacja), zarzadzania, uwalniania potencjału zespołu i organizacji oraz sprzedaży. Prowadzi działania doradcze z zakresu: przywództwa, liderowania, budowania zespołów, efektywnej komunikacji oraz zarządzania zmianą ( min.: work life balance).

 

PO SZKOLENIU ZAPRASZAMY NA UROCZYSTĄ KOLACJE INTEGRACYJNĄ

ZE WSPANIAŁYM MENU.

Plan Konferencji:

 

Czwartek 25 maja 2017:

 

9:00 – Przyjazd i zameldowanie uczestników Konferencji
10:00 – 14:30 – Panel szkoleniowy nr 1
15:00 – Obiad
16:00 – 20:00 – czas wolny w Uniejowie – możliwość skorzystania z atrakcji Uzdrowiska Termalnego (2h w basenach termalnych w cenie pobytu)
21:00 – Uroczysta kolacja integracyjna

Piątek 26 maja 2017:

 

8:00 – 9:00 – śniadanie w formie szwedzkiego bufetu
9:00 – 12:00 – Panel Szkoleniowy nr 2
12:00 – 13:00 – Obiad
13:00 – Wyjazd uczestników Konferencji

Koszt szkolenia:
Uczestnictwo w szkoleniu + nocleg w pokoju  dwuosobowym 699 zł*
*Cena obejmuje wyżywienie (obiad w każdy dzień pobytu, uroczysta kolacja/biesiada grillowa, śniadanie),materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej oraz papierowej, materiały do pracy – notes i długopis, certyfikat udziału w Konferencji.