CZYTANIE GLOBALNE W PRZEDSZKOLU – GŁÓWNE ZAŁOŻENIA METODY GLENNA DOMANA


Szkolenie przeznaczone jest dla szkół i placówek oświatowych: nauczycieli wychowania przedszkolnego, wychowawców, terapeutów zajęciowych.

Celem szkolenia jest zachęcenie nauczycieli wychowania przedszkolnego do podejmowania prób wczesnego rozpoczynania nauki czytania tj. od trzeciego roku życia. Wcześniej rozpoczęta nauka czytania pozostawi dzieciom wiele czasu na doskonalenie samej techniki oraz na wypracowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

Włączenie elementów metody do praktyki przedszkolnej sprzyja radosnej, bezstresowej zabawie w czytanie.

 

 1. Aktualnie obowiązujące przepisy Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 • Omówienie przepisów rozporządzenia MEN dotyczące nauki czytania dzieci w wieku przedszkolnych
 1. Główne założenia Metody Glenna Domana – czytanie globalne.
 • Teoretyczne podstawy i założenia metody Glenna Domana
 • Środki dydaktyczne stosowane w nauce czytania metodą Domana
 • Zastosowanie metody czytania globalnego w pracy przedszkola – gry i zabawy, kąpiel wyrazowa,
 1. Zasady układania scenariuszy zajęć przedszkolnych z zastosowaniem metody Glenna Domana.
 • Tworzenie scenariuszy zabaw z zastosowaniem nauki czytania globalnego,
 • Tworzenie książeczek do czytania dla dzieci
 • Ćwiczenia praktyczne wspomagające pracę z dziećmi metodą Domana
 1. Dyskusja z uczestnikami szkolenia – pytania do prowadzącego.

 

Cena szkolenia obejmuje:

– 5 godzin zegarowych,
– materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej
– materiały do pracy (notes, długopis),
– kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw,
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.