KONTROLA ZARZĄDCZA W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ PO ZMIANACH


Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej placówkami oświaty, podległymi sektorowi finansów publicznych. Na szkoleniu będą poruszane praktyczne aspekty kontroli zarządczej w świetle nowych uregulowań prawnych.

Na szkoleniu zostaną przekazane Państwu istotne wskazówki, które wytyczają dyrektorowi kierunki w budowaniu systemu kontroli zarządczej w placówce. Zostaną Państwo zapoznani z obowiązującymi standardami kontroli zarządczej. Wyniki kontroli zarządczej często stanowią podstawę do podejmowania istotnych decyzji w obszarze spraw kadrowych. Na szkoleniu zostanie szczegółowo omówiony przykład struktury organizacyjnej oraz dokumentacji.

 

 1.Kontrola zarządcza w placówce oświatowej:

 • Podstawy prawne kontroli zarządczej,
 • Cele i funkcje kontroli zarządczej w placówkach oświatowych,
 • Kontrola zarządcza a kontrola wewnętrzna w placówce oświatowej
 • Standardy kontroli zarządczej
 1. Kontrola zarządcza w szkole :
 • Kontrola zarządcza, a struktura organizacyjna w placówkach oświatowych,
 • Zakres odpowiedzialności dyrektora szkoły,
 • Obszary podlegające kontroli zarządczej,
 • Zadania szkolnego koordynatora ds. kontroli zarządczej,
 • Skutki niedopełnienia obowiązku ustawowego,
 1. Kontrola zarządcza a system motywacyjny w szkole:
 • Stosowanie systemu wyróżnień (premie, dodatki),
 • Przeszeregowanie pracowników,
 • Redukcja etatów.
 1. Procesy zarządzania w placówce oświatowej:
 • Zarządzanie strategiczne:  koncepcja pracy szkoły, misja, przestrzeganie wartości etycznych;
 • Zarządzanie bieżące: struktura organizacyjna jednostki, nadzór pedagogiczny, monitorowanie informacja i komunikacja,
 • Zarządzanie personelem: kompetencje zawodowe, delegowanie uprawnień, awans i ocena pracownika
 1. Samoocena dyrektora i pracowników w ramach kontroli zarządcze
 • analiza samooceny.
 1. Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej – wzory dokumentów.
 2. Dyskusja z uczestnikami – pytanie do prowadzącego.

 

 

Cena szkolenia obejmuje:

– 5 godzin zegarowych,
– materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej
– materiały do pracy (notes, długopis),
– kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw,
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

25 Kwiecień, 2017

Poznań

Poznań, Wielkopolskie Polska + Google Map
Kalendarz google Exportuj iCal