INDYWIDUALIZOWANIE PRACY DYDAKTYCZNEJ Z ZESPOŁEM KLASOWYM O ZRÓŻNICOWANYM POZIOMIE I POTRZEBACH EDUKACYJNYCH.


Szkolenie przeznaczone dla placówek oświatowych : dyrektorów, nauczycieli, pedagogów

Celem szkolenia jest wsparcie nauczycieli w realizacji indywidualizacji nauczania ze względu na szczególne potrzeby uczniów. Lekcja jest naturalnym procesem działania nauczyciela z uczniami i stwarza wiele możliwości realizowania zadania wspierania uczniów  o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W trakcie warsztatowego szkolenia wskażemy na konkretne sposoby wspierania uczniów o różnych uzdolnieniach. W wyniku warsztatów powstaną scenariusze działań nauczycieli na lekcjach, aby dostrzec możliwości różnych uczniów.

 

1.Podstawy i regulacje prawne indywidualizacji procesu nauczania.

2.Zróżnicowane potrzeby edukacyjne dzieci. Formy i obszary indywidualizacji.

3.Płaszczyzny indywidualizacji – ze względu na:

  • Preferencje ucznia i strategie uczenia się
  • Dopasowanie się w kanałach komunikacyjnych
  • Cele, treści i wymagania kształcenia
  • Specyficzne potrzeby edukacyjne

4.Sposoby pracy z grupą zróżnicowaną:

  • Metody uczenia i wzbudzania pozytywnej motywacji: metoda uczenia pytajnego, wspieranie procesu samokształcenia ucznia. – charakterystyka ucznia zdolnego.
  • Metody i sposoby motywowania ucznia słabego – uczeń z obniżonymi możliwościami intelektualnymi
  • Metody pracy z uczniami nadpobudliwymi a także z uczniami z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania

5.Dokumentowanie indywidualizacji procesu nauczania w placówce oświatowej.

6.Dyskusja z uczestnikami szkolenia – pytania do prowadzącego.

 

Cena szkolenia obejmuje:

– 5 godzin zegarowych,
– materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej
– materiały do pracy (notes, długopis),
– kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw,
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.