CENTRALIZACJA ROZLICZEŃ VAT – ASPEKTY PRAWNE I PRAKTYCZNE ROZLICZEŃ FINANSOWYCH SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH


Szkolenie przeznaczone dla pracowników placówek oświatowych i JST: dyrektorzy, wicedyrektorzy, główni księgowi, pracownicy służb finansowo-księgowych , samodzielni specjaliści ds. księgowości

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom w sposób teoretyczny i praktyczny podstawowej wiedzy i zasad mających wpływ na prawidłową organizację rachunkowości i gospodarki finansowej umożliwiającej prawidłowe prowadzenie rachunkowości jednostki sektora finansów publicznych ze szczególnym uwzględnieniem zmian w sprawie  podatku VAT w placówkach oświatowych po centralizacji rozliczeń tego podatku oraz  w świetle zmian od roku 2017.

 

1.Zasady prowadzenia gospodarki budżetowej oświaty w roku 2016/2017 w placówkach oświatowych – podstawy prawne.

2.Centralizacja rozliczeń VAT i jednolity plik kontrolny.

  • praktyczne aspekty centralizacji rozliczeń VAT w placówce oświatowej

3. Nowe zasady określania współczynnika sprzedaży.

  • nowy współczynnik, a obowiązek stosowania proporcji sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej z VAT

4. Korekta roczna i wieloletnia przy nabyciu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

  • wydatki zakupione do działalności gospodarczej oraz poza tą działalnością
  • zakupu związane ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną z VAT

5. Opodatkowanie dochodów oraz odliczenie VAT od wydatków.

6. Nowe regulacje w zakresie odliczeń, a treść oświadczeń o kwalifikacji podatku dla potrzeb projektów korzystających z dofinansowania.

7. Pozostałe zagadnienia dotyczące VAT:

  • Odwrotne obciążenie,
  • Odpowiedzialność podatkowa nabywcy towarów wrażliwych,
  • Wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów i import usług,
  • Ulga na złe długi,
  • Kasy rejestrujące

8. Nowe pojęcie kontroli zarządczej w sferze finansów publicznych.

9. Najnowsze interpretacje organów podatkowych oraz wyroki sądów administracyjnych w sprawach dot. rozliczeń podatku VAT przez JST.

10. Dyskusja z uczestnikami szkolenia – pytania do prowadzącego.

 

Cena szkolenia obejmuje:

– 5 godzin zegarowych,
– materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej
– materiały do pracy (notes, długopis),
– kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw,
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.