Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży. Interwencja i przeciwdziałanie.


Szkolenie zachęca do zgłębiania problematyki powszechnej we współczesnej szkole. Pokazuje, jak przez proste oddziaływania wychowawcze można korygować postawy i zachowania uczniów, budować dobre relacje, integrować grupę i rozwijać kompetencje emocjonalne czy społeczne dzieci. Wszystko po to, by zapobiegać narastającej fali agresji i przemocy.

Poruszane zagadnienia przeznaczone są dla pedagogów, opiekunów, wychowawców i nauczycieli pracujących w szkołach, poradniach psychologicznych, świetlicach socjoterapeutycznych, placówkach opiekuńczo – wychowawczych, domach dziecka , zawierają założenia teoretyczne oraz praktyczne ćwiczenia i scenariusze zajęć do wykorzystania w codziennej pracy. Materiały odnoszą się do takich obszarów, jak: przegląd najważniejszych teorii dotyczących agresji, jej wyznaczniki w dzieciństwie i okresie dojrzewania, czynniki sprzyjające zachowaniom agresywnym oraz sposoby przeciwdziałania agresji rówieśniczej.

W dalszej części kursu pojawi się problematyka mobbingu w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem mobbingu elektronicznego (cyberbullyingu, czyli zastraszania w sieci) oraz wpływu mediów jako czynnika powodującego wzrost zachowań agresywnych u dzieci i młodzieży.

Nie zabraknie również odnośników do współczesnych teorii psychologicznych dotyczących emocji, stresu, budowania pozytywnego obrazu siebie oraz kształtowania umiejętności interpersonalnych.

Cel szkolenia:

 • Zdobycie oraz uporządkowanie wiedzy na temat zjawiska agresji i przemocy
 • Poznanie przyczyn oraz mechanizmów agresji i przemocy w szkole
 • Zdobycie podstawowych umiejętności interwencji i przeciwdziałania tym zjawiskom
 • Poznanie zasad budowania szkolnych i klasowych programów przeciwdziałania agresji

Program:

1. Agresywne zachowania dzieci i młodzieży:

 • uwarunkowania agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży (kategorie ryzyka) według D. J. Flannery’ego
 • ofiary dręczenia i jego rozpowszechnienie
 • formy dręczenia.

2. Co o przemocy rówieśniczej mówi psychoanaliza:

 • sprawcy przemocy rówieśniczej
 • ofiary przemocy rówieśniczej
 • świadkowie przemocy rówieśniczej
 • klasa jako gang.

3. Media jako czynnik odpowiedzialny za wzrost agresji wśród dzieci i młodzieży.

 • czynniki wzmacniające wpływ przemocy w mediach na zachowania agresywne
 • strategie łagodzenia szkodliwych skutków przemocy w mediach

4. Agresja elektroniczna – charakterystyka zjawiska:

 • typy agresji elektronicznej ze szczególnym uwzględnieniem mobbingu elektronicznego (cyberbullying – zastraszanie w sieci).
 • konsekwencje doświadczania agresji elektronicznej.
 • profilaktyka i interwencja.

5. Rola szkoły w rozpoznaniu zjawiska przemocy rówieśniczej:

 • wskazówki pomocne w rozpoznaniu ofiary w klasie
 • od czego zacząć?
 • okazywanie zainteresowania uczniowi
 • pozytywne wzmacnianie ucznia i dodawanie mu odwagi
 • uczenie umiejętności reagowania w sytuacjach znęcania się, które przytrafiają się uczniowi
 • zasady postępowania wobec sprawców
 • monitorowanie zachowania ucznia
 • nagradzanie i karanie
 • hierarchia konsekwencji.

6. Współpraca szkoły z rodzicami uczniów:

 • wspomaganie rodziców w ich roli wychowawczej
 • poprawa przepływu informacji i organizowanie różnych form spotkań z rodzicami
 • co jeszcze powinna robić szkoła.

7. Przemoc rówieśnicza – aspekty prawne.

8. Studium przypadków – dyskusja z prowadzącym.

 

Przedstawiony program jest jedynie naszą propozycją,
dlatego może być dostosowany do indywidualnych potrzeb oraz oczekiwań Klienta.

 

Cena szkolenia obejmuje:

– 5 godzin zegarowych,
– materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej
– materiały do pracy (notes, długopis),
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

Szkolenie można zamówić drogą telefoniczną bądź mailową:

tel. 887 230 430 / 887 330 129

e-mail: szkolenia@mcbrie.pl

W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ BĄDŹ WĄTPLIWOŚCI JESTEŚMY DO DYSPOZYCJI!