ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI w JEDNOSTKACH ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ – ROLA i ZADANIA ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI


Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy, umożliwiającej samodzielne pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Szkolenie wprowadza w tematykę dotyczącą tworzenia i działania systemu ochrony danych osobowych.

Szkolenie odpowiada na pytania czym są dane osobowe, w jaki sposób organizować ich skuteczną ochronę, za co i przed kim odpowiada ADO i ABI.

 

1.Uwarunkowania prawne (prawo polskie, prawo międzynarodowe, wspólnotowe).

2.Podstawowe  pojęcia z zakresu Ochrony Danych Osobowych.

3.Ochrona danych osobowych w odniesieniu do specyfiki jednostek administracji publicznej.

 • Prawa osób, których dotyczy ochrona danych osobowych.
 • Ochrona danych osobowych jako element w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji.

4.Prawa i obowiązki administratorów danych osobowych (ADO) i administratora bezpieczeństwa informacji (ABI).

 • Ochrona danych osobowych w pracy urzędnika.
 • Ochrona prywatności.

5.Wytyczne w zakresie tworzenia:

 • polityki bezpieczeństwa informacji,
 • instrukcji zarządzania systemami IT w zakresie przetwarzania D.O.,
 • upoważnienia, ewidencje osób upoważnionych.

6.Omówienie zasad postępowania w zakresie gromadzenia, przetwarzania, przechowywania, archiwizowania danych.

7.Zarządzanie dokumentacją w praktyce (omówienie gotowych wzorów dokumentów).

8.Zarządzanie incydentami.

9.Nowoczesne  technologie a ochrona danych:

 • portale społecznościowe;
 • usługa elektroniczna,
 • pliki cookies, geolokalizacja.

10.Działalność Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

 • organizacja i funkcjonowanie,
 • prawa i obowiązki Biura GIODO.
 • Odpowiedzialność prawna w przypadku naruszenia ustawy.

 11. Dyskusja z uczestnikami szkolenia – pytania do prowadzącego.

 

 

*Powyższe zagadnienia mają charakter standardowy, ale przebieg szkolenia zostanie poparty ciekawą prezentacją i dyskusją z uczestnikami.

 

Cena szkolenia obejmuje:

– 6 godzin zegarowych,
– materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej
– materiały do pracy (notes, długopis),
– kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw,
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.