Wszystkie szkolenia organizowane są wspólnie przez:

ZRZESZENIE PRAWNIKÓW POLSKICH o/Warszawa, 

EUROPEJSKĄ WYŻSZĄ SZKOŁĘ PRAWA I ADMINISTRACJI

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM BADAŃ, ROZWOJU I EDUKACJI

EWSPA jest jedyną w Polsce uczelnią założoną przez Zrzeszenie Prawników Polskich o/Warszawa posiadającą m.in.

Wydział Prawa w Londynie oraz Warszawie a także Wydział Administracji w Brukseli.

Zapewniamy:

  • wybitnych specjalistów, praktyków z danej dziedziny
  • certyfikat udziału wystawiony przez Zrzeszenie Prawników Polskich o/Warszawa
  • zaświadczenie do ORA i OiRP

JESTEŚMY PRAWNIKAMI I SZKOLIMY PRAWNIKÓW. POSTAW NA WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE NASZYCH TUTORÓW.


NASZA AKTUALNA OFERTA


KURS NA DORADCĘ RESTRUKTURYZACYJNEGO DLA PRAKTYKÓW PRAWA
miejsce: Warszawa, termin ( 60 godzin) 3 weekendy


OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI- wybrane zagadnienia
miejsce: Warszawa, termin 17 marzec 2018,  godz.10.00
prowadząca szkolenie: sędzia dr Mirosława Pytlewska – Smółka


PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO BEZPIECZEŃSTWU PRZETWARZANIA DANYCH INFORMATYCZNYCH
miejsce: Warszawa, ul. Grodzieńska 21/29, termin: 17 marzec 2018r godzina 10.00
prowadzący: radca prawny dr Filip Radoniewicz


PISMA PROCESOWE W SPRAWACH CYWILNYCH
miejsce: Warszawa, termin 18 marzec 2018,  godz.10.00
prowadząca szkolenie: Joanna Studzińska doktor, radca prawny,asystent sędziego w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego 


[szkolenie] WINDYKACJA MIĘDZYNARODOWA- POLUBOWNA I SĄDOWA
termin: POZNAŃ, WARSZAWA, GDAŃSK, WROCŁAW, KRAKÓW


ZAGROŻENIA DLA BRANŻY IT (m.in kradzież know-how i ujawnienie informacji przez pracowników lub kontrahentów uzyskanych w ramach projektu lub wykonywania obowiązków służbowych, podróbka programu komputerowego lub projektu, niedozwolone naśladownictwo, umowy i wiele innych)
miejsce:
Warszawa, ul. Grodzieńska 21/29, termin: 21 marca 2018r godzina 10.00
prowadząca:
Joanna Łukaszyk -doktor nauk prawnych, zajmuje się obsługą prawną firm na rynku IT


TAJEMNICA SŁUŻBOWA W ZAKŁADZIE PRACY I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW UNIJNYCH
miejsce: Warszawa, termin 19 marzec 2018,  godz.10.00
prowadząca szkolenie: radca prawny Małgorzata Włodarek-Piętka


[szkolenie warsztatowe] UMOWY NA RYNKU IT- CZYLI JAKICH BŁĘDÓW UNIKAĆ I NA CO ZWRACAĆ UWAGĘ PRZY PODPISYWANIU UMÓW
miejsce: Warszawa, ul. Grodzieńska 21/29, termin: 22 marca 2018r godzina 10.00
prowadząca: Joanna Łukaszyk -doktor nauk prawnych, zajmuje się obsługą prawną firm na rynku IT


PRAWO PIERWOKUPU NIERUCHOMOŚCI W PRAKTYCE NOTARIALNEJ
miejsce: Warszawa, termin 24 marzec 2018,  godz.10.00
prowadząca szkolenie: Joanna Kaczmarek zastępca notarialny w kancelarii notarialnej w Warszawie, doktor nauk prawnych


CYBERPRZESTĘPSTWA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ INFORMACJI (przestępstwa związane z rozpowszechnianiem i prezentowaniem nielegalnych treści w Internecie) – aspekty techniczne oraz karnomaterialne
miejsce: Warszawa, ul. Grodzieńska 21/29, termin: 27 marca 2018r godzina 10.00
prowadzący: radca prawny dr Filip Radoniewicz


LICENCJE NA OPROGRAMOWANIE- WYMAGANIA PRAWNE, PUŁAPKI, UKRYTE KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA BEZ LICENCJI
miejsce: Warszawa, ul. Grodzieńska 21/29, termin: 9 kwietnia 2018r godzina 10.00
prowadząca: Joanna Łukaszyk -doktor nauk prawnych, zajmuje się obsługą prawną firm na rynku IT

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZĄ POZOSTAŁĄ OFERTĄ