ZRZESZENIE PRAWNIKÓW POLSKICH o/Warszawa

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM BADAŃ, ROZWOJU I EDUKACJI

PROFESORSKIE CENTRUM DORADZTWA PRAWNEGO

zaprasza na szkolenie


SKUTECZNE METODY DOCHODZENIA, ZABEZPIECZENIA I EGZEKUCJI WIERZYTELNOŚCI- nowelizacja ustawy z 23 kwietnia 1964r kodeks cywilny- w zakresie przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń. Narzędzia poprawy ściągalności


 

DLACZEGO WARTO?

Szkolenie kładzie nacisk na stronę praktyczną, chociaż prowadzący przedstawi również obowiązujące przepisy, poglądy doktryny, orzecznictwo sadowe oraz analizy i wnioski oparte na własnej praktyce. Bazują na wieloletnim doświadczeniu, zaprezentuje propozycje rozwiązań konkretnych, praktycznych problemów (realnych oraz mogących ewentualnie się pojawić). Celem szkolenia, obok przekazania- w przystępnej i zrozumiałej formie- teoretycznej strony zagadnienia, jest bowiem przygotowanie uczestników do skutecznego i najbardziej efektywnego z perspektywy wierzyciela wykorzystania konkretnych środków egzekucyjnych . Słuchacze nauczą się sprawować kontrolę nad działaniami egzekucyjnymi i korzystać ze środków prawnych przysługujących wierzycielom w egzekucji administracyjnej i sądowej, by nie być zdany wyłącznie na “łaskę” komorników skarbowych i sądowych. Uczestnikom przekazane zostaną, obok innych materiałów, autorskie wzory pism procesowych, w tym środków zaskarżenia oraz wezwań do zapłaty.


 

DLA KOGO?

Szkolenie jest przeznaczone dla prawników, właścicieli firm, pracowników działów windykacji, wszystkic osób zainteresowanych tą tematyką.


 

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Źródła informacji o majątku zobowiązanego.

2. Wezwania do zapłaty stosowane przez wierzycieli, skutkujące dobrowolnym uregulowaniem zaległości. Wzory wezwań.

3. Negocjacje, ugody, pozyskiwanie informacji o majątku lub dochodach bezpośrednio od dłużników. Miękka egzekucja przed i po uzyskaniu tytułu wykonawczego. Jak uzyskać konkretne efekty w ramach własnej windykacji i oszczędzić na opłacie komorniczej.

4. Wnioskowanie o wpis do rejestru zastawów skarbowych- skuteczne zabezpieczenie

– zastaw na pojazdach i innych ruchomościach, w tym środkach trwałych- skąd pozyskać informacje
– zastaw na wierzytelnościach- wyprzedzenie innych wierzycieli w razie zajętych wierzytelności.
– zastaw na udziałach w spółce z o.o.
– zastaw na rzeczach oznaczonych co do gatunku
– zastaw na części ułamkowej rzeczy (udziale).

5. Egzekucja z majątku zabezpieczonego zastawem i podział kwoty, uzyskane wnioskowanie o zajęcie i sprzedaż rzeczy objętej zastawem .

6. Ustanowienie hipoteki przymusowej na nieruchomościach i innych prawach.

7. Egzekucja z nieruchomości ( UWAGA! Polecamy całodniowe szkolenie z tej tematyki dzień później)

8. Egzekucja z nieruchomości zabezpieczonej hipoteką w razie zbycia nieruchomości przez zobowiązanego

9. Dopuszczalność egzekucji z majątku wchodzącego w skład majątku wspólnego małżonków.

– odpowiedzialność solidarna małżonków
– wymogi formalne tytułu wykonawczego
– bezskuteczność egzekucji wobec jednego małżonka (dłużnika głównego).
– wystawienie ponownego tytułu wykonawczego po umorzeniu postępowania.
– wystawienie dalszego tytułu wykonawczego na obojga małżonków celem dokonania wpisu do hipoteki na majątku wspólnym.

10. Egzekucja z nadpłaty w podatku dochodowym i zwrotu podatku VAT- jak nie dać się “wyrolować”. Wniosek o dokonanie zajęcia.

11. Zabezpieczenie i egzekucja praw udziałowych.

-udział w spadku otrzymanym przez dłużnika
-udział w spółce cywilnej
-udział w spółce jawnej
-udział w spółce z o.o.
-udział we współwłasności w w częściach ułamkowych

– udział w składnikach majątkowych p ustaniu małżeńskiej wspólnoty ustawowej, w wyniku sądowego zniesienia wspólności, umowy, rozwodu, majątek podzielony i niepodzielony).

12. Pozew o uznanie bezskuteczności czynności prawnej dokonanej z pokrzywdzeniem wierzyciela skarga pauliańska w służbie wierzycieli.

13. Postępowanie upadłościowe oraz zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.

14. Wnioski o wpis do KRS i CEIDG (Rejestr dłużników niewypłacalnych, ustanowienie kuratora, wykreślenie wpisów niezgodnych z stanem faktycznym)

15. Przedawnienie roszczeń

Polecamy również SZKOLENIE Z EGZEKUCJI NIERUCHOMOŚCI


 

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Tomasz Kwiecień – prawnik, doradca podatkowy, absolwent Wydziału Prawa UMCS w Lublinie, Studium Wyceny Nieruchomości na UWM w Olsztynie, Postgraduate Management Studies oraz MBA na Politechnice Lubelskiej. Prowadzący od ponad 20 lat zajmuje się problematyką zabezpieczeń i egzekucji administracyjnej,     w szczególności zastawami skarbowymi, hipotekami oraz egzekucją z nieruchomości (uchodzi za jednego z najlepszych w kraju specjalistów w tej dziedzinie). Przez ten czas był inspektorem w komórce egzekucji, komornikiem skarbowym w urzędzie skarbowym w Starachowicach (2004 – 2010) oraz naczelnikiem urzędu skarbowego w Opatowie (2010 – 2016). Jest urzędnikiem służby cywilnej III stopnia, ma zdany egzamin na inspektora kontroli skarbowej, przez wiele lat wykładał prawo podatkowe w Wyższej Szkole Finansów i Informatyki im. prof. Chechlińskiego w Łodzi. Prowadził wysoko oceniane przez uczestników szkolenia z zakresu egzekucji administracyjnej oraz spraw wierzycielskich dla naczelników urzędów skarbowych, kierowników oraz pracowników komórek egzekucyjnych i wierzycielskich urzędów  i izb skarbowych. Jest autorem wydanej w 2017 r. książki „Egzekucja administracyjna z nieruchomości. Komentarz praktyczny”, publikuje w Przeglądzie Prawa Egzekucyjnego, w wydaniu luty 2018 r. ukazał się jego artykuł „Czynności przygotowawcze do opisu i oszacowania wartości nieruchomości   w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym”. Jest także praktykiem, reprezentował urząd skarbowy w kilkuset postępowaniach sądowych w sprawach upadłościowych, układowych, o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej,  o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną, o podział majątku, stwierdzenie nabycia i dział spadku itd.


TERMINY:

12 września 2018 POZNAŃ

19 września 2018 KRAKÓW

25 września 2018 WARSZAWA


CENA:

405,69 zł netto + 23 % VAT – 1 dzień

Możliwość płatności w 2-3 ratach u organizatora lub płatność w ratach w okresie od 3 miesięcy do 3 lat za pośrednictwem systemu ratalnego Dotpay (pożyczka w Alior Bank lub mBank). Proces kredytowy przebiega online, bez wychodzenia z domu, podpisywania umowy ani zaświadczeń o zarobkach.

Cena szkolenia obejmuje:
– 7 godzin wykładu,
– materiały szkoleniowe
– kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw,
– prestiżowy certyfikat ukończenia szkolenia
–  dodatkowe zaświadczenia na życzenie


 

ORGANIZATOR

Zrzeszenie Prawników Polskich o/Warszawa
Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji
LAW Center Club

 

OBSŁUGA SZKOLENIA:

Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji
ul. Grodzieńska 21/29, 03- 750 Warszawa
+48 732 968 844
e.mail: szkolenia@mcbrie.pl

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

Osoba zgłaszająca:

Wybierz AKADEMIĘ

Miejscowość zajęć:

Kancelaria/sala szkoleniowa:

sobota/dzień roboczy:

Imię i nazwisko słuchacza, wiek (wiek tylko dzieci i młodzież)

Imię i nazwisko słuchacza, wiek (wiek tylko dzieci i młodzież)

Posiadam kod rabatowy:

*Wpisz swój adres email (obowiązkowe)

*Wpisz swój numer telefonu (obowiązkowe)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu email oraz numeru telefonu przez Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji, BLUE Operator sp. z o.o. il. Grodzieńska 21/29 w Warszawie w związku z udziałem w szkoleniu.

2. Administratorem danych jest: Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grodzieńskiej 21/29,

3. Zapoznałem(-am) się z treścią Polityki przetwarzania danych osobowych w MCBRiE, w tym z klauzulą informacyjną o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz jestem świadomy moich praw dostępu do treści swoich danych, możliwości ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia, tj. wycofania zgody w każdym czasie.

 Rejestracja na szkolenie jest potwierdzeniem wyrażenia zgody.

/* */