szkolenie


Szkolenie pozwoli znaleźć odpowiedź na wiele pytań na temat polityki kadrowej w oświacie.

PROGRAM SZKOLENIA :

.

 

 1. Nowe zadania organu sprawującego nadzór pedagogiczny: w tym opiniowanie arkusza organizacji, ocena kwalifikacji nauczycieli, dokonywanie oceny pracy dyrektora szkoły.
 2. Obowiązek informowania kuratora oświaty o wolnych miejscach pracy w szkole.
 3. Nadzór nad zatrudnianiem nauczycieli przebywających w stanie nieczynnym.
 4. Zadania organu prowadzącego w zakresie dostosowania sieci szkół  do nowego ustroju szkolnego.
 5. Arkusz organizacyjny szkoły i jego wpływ na kształtowanie polityki kadrowej.
 6. Kadencyjność kadry kierowniczej w szkole a gwarancja lub możliwość dalszego zatrudnienia w okresie przejściowym wynikającym z ustawy wprowadzającej ustawę prawo oświatowe.
 7. Planowanie zatrudnienia w przypadku przekształcenia i włączenia gimnazjum do innej szkoły – status pracowników w zespole szkół.
 8. Nowa formuła przeniesienia służbowego nauczycieli – okres przejściowy.
 9. Ograniczenie godzin ponadwymiarowych w szkołach ponadpodstawowych.
 10. Nowe zasady ograniczenia wymiaru zatrudnienia nauczycieli.
 11. Obowiązek podjęcia pracy w innym przedszkolu, szkole i placówce w okresie przejściowym.
 12. Zgoda na podjęcie lub kontynuowanie zatrudnienia w innej szkole. Skutki prawne braku zgody.
 13. Decyzja dyrektora placówki oświatowej o przeniesieniu nauczyciela w stan nieczynny.
 14. Obowiązek przekazania nauczycielom pisemnej informacji do 15 maja 2017 r. o planowanych zmianach w warunkach zatrudnienia w związku z reformą edukacji.
 15. Zwolnienie w okresie wypowiedzenia z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
 16. Zasady udzielania urlopu dla poratowania zdrowia w okresie przejściowym po zmianach.
 17. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych po wygaszeniu gimnazjum.
 18. Rozwiązanie umowy o pracę na podstawie Karty Nauczyciela i na podstawie ustawy wprowadzającej ustawę prawo oświatowe:

a) środki ochrony prawnej przy wypowiadaniu i rozwiązywaniu stosunku pracy

b) wybór formy i terminów rozwiązania stosunku pracy;

c) wycofanie oświadczenia woli przez jedną ze stron.

19. Odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę.

20. Postępowanie pojednawcze i sądowe.

Powyższe zagadnienia mają charakter standardowy, ale przebieg szkolenia zostanie poparty ciekawą prezentacją i dyskusją z uczestnikami.

MASZ PYTANIA?

,

 +48 538 148 480     +48 538 148 481

e.mail: szkolenia@mcbrie.pl

📌 termin 8 grudnia 2017

📌 miejsce Piła

 📌 cena: 299 zł netto

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE:

– 6 godzin szkolenia,
– materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej,
– materiały do pracy (notes, długopis),
– kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw,
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

REZERWACJA GRUPOWA:

+48 538 148 480
+48 538 148 481
e.mail: szkolenia@mcbrie.pl

PŁATNOŚĆ:

Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji
ul. Grodzieńska 21/29, 03-750 Warszawa
nr rach. 73 1050 1025 1000 0090 3130 5510


ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE/KURS

Imię i nazwisko:

*Tytuł szkolenia:

*Miejscowość:

*Data szkolenia lub kursu:

*Nazwa placówki/instytucja/firma/osoba prywatna:

Ilość uczestników

-Imię i nazwisko uczestnika

-Imię i nazwisko uczestnika

-Płatność (jednorazowa, dofinansowanie, inna)

*Wpisz swój adres email (obowiązkowe)

*Wpisz swój numer telefonu (obowiązkowe)