Zrzeszenie Prawników Polskich o/Warszawa oraz Akademia Nieruchomości Międzynarodowego Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji zaprasza na szkolenie


ROZPOZNAWANIE SPRAW W POSTĘPOWANIU WIECZYSTOKSIĘGOWYM


PROGRAM SZKOLENIA:

  Migracja i dostęp do ksiąg wieczystych

  Obrót nieruchomościami w kontekście wpisów do KW

  Ostrzeżenie o niezgodności i uzgodnienie treści ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym.

  EPW- Elektroniczne Postępowanie Wieczystoksięgowe

  Komisja do spraw usuwania skutków decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa, tzw. Komisja reprywatyzacyjna

  Wnioski elektroniczne składane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego:

     a) Obligatoryjne składanie wniosków: notariusz, komornik, naczelnik urzędu skarbowego

     b) Fakultatywne składanie wniosków: Komisja reprywatyzacyjna

  Jak formułować żądania we wnioskach na formularzach tradycyjnych (papierowych)?

  Jakie dokumenty stanowiące podstawy wpisów w KW i w jakiej formie należy dołączyć do wniosku?

  Opłaty w postępowaniu wieczystoksięgowym.

Oznaczenia kodów i treści żądań, czyli jak odczytywać wzmianki w księgach wieczystych?

  Zakładanie ksiąg wieczystych dla spółdzielczych własnościowych praw do lokali: dokumenty obligatoryjne


PROWADZĄCA SZKOLENIE:

Mirosława Pytlewska – Smółka  Od kilkunastu lat orzeka w wydziale wieczystoksięgowymw Warszawie. Doktor nauk prawnych, autorka publikacji na temat nieruchomości oraz ksiąg wieczystych, zwłaszcza elektronicznego postępowania wieczystoksięgowego z uwzględnieniem systemów teleinformatycznych. Prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną w instytutach, również jako trener i wykładowca.


📌 MASZ PYTANIA?

tel. +48 732 968 844
tel. +48 796 194 576
e.mail: szkolenia@mcbrie.pl

ORGANIZATOR

  • Zrzeszenie Prawników Polskich o/Warszawa
  • Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji
  • LAW Center Club

miejsce: Warszawa ul. Grodzieńska 21/29
parking: bezpłatny


termin: 19 maja 2018
początek godz. 10.00


cena: 399 zł brutto


Cena szkolenia obejmuje:
– 6 godzin szkolenia,
– materiały szkoleniowe
– kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw,
– certyfikat udziału wystawiony przez organizatora
–  zaświadczenie o dokształcaniu zawodowymZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE/KURS

Imię i nazwisko:

*Tytuł szkolenia:

*Miejscowość:

*Data szkolenia lub kursu:

*Nazwa placówki/instytucja/firma/osoba prywatna:

Ilość uczestników

-Imię i nazwisko uczestnika

-Imię i nazwisko uczestnika

-Płatność (jednorazowa, dofinansowanie, inna)

*Wpisz swój adres email (obowiązkowe)

*Wpisz swój numer telefonu (obowiązkowe)

Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na:

  1. Przetwarzanie przez Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych oraz danych dotyczących korzystania przeze mnie z Portalu mcbrie.pl i funkcjonalności świadczonych przez Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji Sp. z o.o.
  2. Otrzymywanie, na mój adres poczty elektronicznej informacji handlowych wysyłanych przez Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji Sp. z o.o. w imieniu własnym oraz na zlecenie innych osób
  3. Kontakt ze strony Międzynarodowego Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji z siedzibę w Warszawie przy ulicy Grodzieńskiej 21/29 , z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 par.1 Prawa telekomunikacyjnego</p>
  4.  Akceptuję Pan/Pani Regulamin MCBiE
  5.  Akceptuję Pan/ Pani politykę prywatności

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na powyższe prosimy o kontakt e.mail: szkolenia@mcbrie.pl lub telefonicznie +48 538 148 480