szkolenie


Szkolenie przeznaczone jest dla szkół i placówek oświatowych: dyrektorzy, wicedyrektorzy, sekretarki, osoby zatrudnione w sekretariacie oraz osoby ubiegające się o prace w sekretariacie szkolnym.

Szkolenie oparte jest o najnowsze przepisy o ochronie danych osobowych, dokumentacji uczniowskiej, dokumentacji nauczania i pracowniczej oraz archiwizacji. Ponadto każdy uczestnik otrzyma wzory dokumentów pomocne przy prowadzeniu sekretariatu szkolnego

PROGRAM SZKOLENIA :

Czym jest sekretariat szkolny? Zadania i obowiązki pracownika sekretariatu (umiejętności, cechy pracownika sekretariatu).

  Planowanie pracy sekretariatu – rejestracja i obieg dokumentów, załatwianie spraw, korespondencja biurowa, dokumentacja poufna. Kierowanie sekretariatem.
Regulacje prawne dotyczące funkcjonowania szkoły.
Regulacje prawne dotyczące dokumentacji szkolnej z uwzględnieniem zmian.
Dokumentacja szkolna – aktualne przepisy (księga ewidencji dzieci, księga uczniów, ruch uczniów, arkusze ocen, sprostowania, duplikaty (opłaty), odpisy, kopie; wydawanie świadectw i legitymacji; rejestry wydawanych dokumentów.
Dokumentacja sekretariatu – pisanie zarządzeń, wydawanie decyzji administracyjnych.
Omówienie wzorów dokumentów (propozycja druków z własnej praktyki).
  Zasady prowadzenia spraw kancelaryjnych – korespondencja biurowa zewnętrzna i wewnętrzna, obieg dokumentów, dokumentacja zastrzeżona.
Aplikacje w pracy sekretariatu – PABS, NABÓR, DZIENNIK ELEKTRONICZNY – jak z nich korzystać aby ułatwić sobie pracę.
Praca w zmodernizowanym SIO – najczęstsze problemy.
Ustawa o Ochronie Danych Osobowych w pracy sekretariatu – nowe zadania.
Gromadzenie i przechowywanie akt. Archiwizacja danych – gromadzenie i zabezpieczanie przed zniszczeniem dokumentacji szkolnej
Rzeczowy wykaz akt.
Instrukcja określająca zasady i tryb postępowania z dokumentacją – instrukcja kancelaryjna oraz instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt.
Przykładowa instrukcja kancelaryjna.
Przykładowa instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt.
Przykładowe protokoły przekazania dokumentacji do składnicy akt.

Elementy prawa pracy i kwestii kadrowych niezbędnych w pracy sekretariatu szkolnego.

Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy, Ustawa o pracownikach samorządowych –podstawowe akty prawne dotyczące zatrudniania pracowników w szkole.

PŁATNOŚĆ:

  1. Po otrzymaniu Państwa zgłoszenia na wskazany adres email. w zgłoszeniu w ciągu 2 dni otrzymają Państwo formularz zgłoszeniowy do uzupełnienia.
  2. Formularz zawiera m.in. informację kto jest płatnikiem i gdzie należy przesłać fakturę
  3. Płatność za udział jest na podstawie wystawionej faktury z 14 dniowym terminem płatności po szkoleniu.
  4. Jeśli życzą sobie Państwo wcześniej fakturę pro-formę prosimy o informację na adres e.mail: szkolenia@ewspa.edu.pl

MASZ PYTANIA?

tel. +48 575 469 264
e.mail: szkolenia@mcbrie.pl

TERMIN I MIEJSCE:

Z uwagi na dużą ilość lokalizacji dokładne miejsca szkoleń podawane są indywidualnie w informacjach organizacyjnych.

 Warszawa, 19 grudnia 2018, godz.  10.00

📌 CENA: 299 zł netto

Cena obejmuje:
– 6 godzin szkolenia
– materiały szkoleniowe w formie papierowej lub elektronicznej,
– kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw,
– certyfikat udziału wystawiony przez EWSPA


ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE/KURS

Imię i nazwisko:

*Tytuł szkolenia:

*Miejscowość:

*Data szkolenia lub kursu:

*Nazwa placówki/instytucja/firma/osoba prywatna:

Ilość uczestników

-Imię i nazwisko uczestnika

-Imię i nazwisko uczestnika

-Płatność (jednorazowa, dofinansowanie, inna)

*Wpisz swój adres email (obowiązkowe)

*Wpisz swój numer telefonu (obowiązkowe)

/* */