W ramach zajęć dla dzieci i młodzieży w Akademii Prawa Krajowego i Międzynarodowego realizowany jest program z następujących obszarów PRAWA. 

Realizacja programu jest indywidualnie dostosowana do grupy wiekowej słuchaczy. Nadzór merytoryczny nad realizacją programu sprawuje Rada Programowa składająca się z kadry dydaktycznej Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji z siedzibą w Warszawie. Najstarszej prywatnej uczelni w Polsce. Założyciel Zrzeszenie Prawników Polskich o/W-Wa

 • Wstęp do prawoznawstwa z logiką
 • Prawo konstytucyjne
 • Podstawy legislacji, czyli jak powstaje prawo
 • Zarys prawa cywilnego w tym umowy cywilnoprawne
 • Zarys prawa rodzinnego i spadkowego
 • Zarys prawa administracyjnego
 • Zarys prawa karnego w tym cyberprzestępczość
 • Zarys prawa drogowego
 • Prawo nowych technologii ( m.in. prawo autorskie , zakupy w sieci itd. )
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo medyczne i prawa pacjenta
 • Prawo Unii Europejskiej
 • Prawo Międzynarodowe publiczne
 • Prawa człowieka i prawa dziecka
 • Prawa konsumenta
 • Zawody prawnicze (adwokat, radca prawny, sędzia, prokurator, notariusz)
 • Sąd (rodzaje postępowań)
 • Ochrona danych osobowych

Dodatkowo możliwość udziału w wykładach fakultatywnych (poza programem) organizowanych przez Akademię również z innych obszarów prawa m.in. Prawa robotyki i sztucznej inteligencji, Mediacje

W ramach Akademii planowane są również wizyty m.in. w Sądzie