Zrzeszenie Prawników Polskich o/Warszawa oraz Akademia Praktyków Prawa Międzynarodowego Centrum Badań Rozwoju i Edukacji zaprasza na szkolenie:

 

PROBLEMATYKA MEDIACJI W SPRAWACH KARNYCH W OBOWIĄZUJĄCYM MODELU PROCESU KARNEGO


KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:
⚖️ Pozyskanie wiedzy w przedmiocie sposobu wcielania w życie zapisów ustawowych dotyczących mediacji oraz faktycznym przebiegiem mediacji i rodzajami zaciągniętych zobowiązań mediacyjnych.
⚖️ Wskazanie uczestnikom szkolenia znaczenia mediacji dla ofiary przestępstwa, jej rodziny, a także domniemanego sprawcy przestępstwa.


RAMOWY PROGRAM:
⚖️ Konflikt – definicja, rodzaje.
⚖️ Wprowadzenie, historia, wady, zalety mediacji.
⚖️ Aspekty prawne mediacji (karna, nieletni).
⚖️ Zastosowanie mediacji w praktyce – prezentacja wyników badań.
⚖️ Kazusy – praca w grupach.
⚖️ Standardy mediacji i postępowania mediatora.
⚖️ Wzory dokumentów.

Szkolenie składa się z wykładu i ćwiczeń opartych o stan prawny oraz wyniki badań empirycznych na aktach spraw sądowych i postępowania przygotowawczego.


PROWADZĄCY SZKOLENIE:
dr Grzegorz Skrobotowicz- Radca prawny (OIRP Lublin), doktor nauk prawnych, asystent w Katedrze Prawa Karnego Wykonawczego (KUL); Członek Zespołu Badawczego działającego w ramach Ośrodka Badań ADR – „Prawo i
Gospodarka” na WPPKiA KUL. Uczestnik licznych konferencji oraz autor publikacji poświęconych mediacji. Dwukrotny laureat ogólnopolskiego konkursu zorganizowanego przez Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta dotyczącego tematyki mediacji karnej.


MASZ PYTANIA?
+48 732 968 844
+48 796 194 576
e.mail: szkolenia@mcbrie.pl

ORGANIZATOR:

Zrzeszenie Prawników Polskich o/Warszawa
LAW Center Club
Prawo24.tv


miejsce: Warszawa


termin: 2 marca 2018 r


cena:  399 zł brutto


cena szkolenia obejmuje:
– 6 godzin szkolenia
– materiały szkoleniowe w formie papierowej lub elektronicznej,
– materiały do pracy (notes, długopis),
– kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw,
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

PŁATNOŚĆ:

Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji
ul. Grodzieńska 21/29, 03-750 Warszawa
nr rach. 10 1050 1025 1000 0090 3139 4332


ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE/KURS

Imię i nazwisko:

*Tytuł szkolenia:

*Miejscowość:

*Data szkolenia lub kursu:

*Nazwa placówki/instytucja/firma/osoba prywatna:

Ilość uczestników

-Imię i nazwisko uczestnika

-Imię i nazwisko uczestnika

-Płatność (jednorazowa, dofinansowanie, inna)

*Wpisz swój adres email (obowiązkowe)

*Wpisz swój numer telefonu (obowiązkowe)