Kurs 10 godzin online. Webinarium
Prawo upadłościowe 
- teoria i praktyka

radca prawny Bartosz Sierakowski 
Doradca restrukturyzacyjny

Dla kogo jest ten kurs?

Dla wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką. W szczególności polecany dla przedsiębiorców oraz pracowników działów restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Wyjątkowa możliwość pozyskania praktycznej wiedzy.

Prelegent

radca prawny Bartosz Sierakowski  Doradca restrukturyzacyjnySylwetka prowadzącego na dole strony

Terminy

 • 14 listopada 2020 r. (sobota) godzina 9.00-14.00
 • 15 listopada 2020r. (niedziela) godzina 9.00-14.00

Program
kursu
10 godzin

 • Prawo upadłościowe- 5 godzin
 • Prawo upadłościowe w praktyce w tym wnioski i pisma w postępowaniu restrukturyzacyjnym- 5 godzin

Informacje organizacyjne:

 • Szkolenie w formie webinarium. Uczestnicy mają możliwość zadawania pytań Prelegentowi podczas szkolenia online. 
 • Zapisy trwają do 13 listopada 2020 r do godz. 23.59 lub wyczerpania miejsc
 • Szkolenie realizowane na Platformie ClickMeeting. Link do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e.mail 3 godziny przed startem szkolenia. 
 • Dostęp do materiałów (prezentacji) PDF po szkoleniu.
 • Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 3 dni roboczych od dnia zakończenia szkolenia na wskazany w zgłoszeniu adres e.mail.

Koszt udziału: 499 zł brutto

Kwota zwolniona z VAT
 • Możliwość skorzystania z refundacji kosztów szkolenia nawet do 80% w ramach usług rozwojowych 
 • dofinansowania z Wojewódzkiego Urzędu Pracy . Akademia wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) WUP:  2.14/00162/2020

Płatność:

Płatność przed szkoleniem na podstawie faktury proforma wysłanej po otrzymaniu zgłoszenia.
Dane do płatności:
 Akademia Prawa Krajowego i Międzynarodowego sp. z o.o.
ul. Górnośląska 4a lok. 17, 00-444 Warszawa
numer rachunku bankowego: ING Bank Śląski S.A.
32 1050 1025 1000 0090 8078 1389

Masz dodatkowe pytania odnośnie kursu?

Napisz: rekrutacja@szkoleniarefundowane.pl  lub  szkolenia@apkim.pl

Formularz zgłoszeniowy
Administratorem danych osobowych jest Akademia Prawa Krajowego i Międzynarodowego sp. z o.o., Warszawa, ul. Górnośląska 4a lok. 17 w, kontakt: daneosobowe[at]apkim.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

SYLWETKI PRELEGENTÓW

radca prawny PIOTR ZIMMERMAN
doradca restrukturyzacyjny

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (1990-1995). Następnie ukończył aplikację sądową (1995-1997), a w latach 1997-2006 pełnił funkcję sędziego. W latach 1997-1999 orzekał w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Szczecinie, w sprawach prowadzonych w trybie postępowania nieprocesowego. W latach 1999-2002 orzekał w Wydziale Gospodarczym, w sekcji upadłościowo-układowej Sądu Rejonowego w Szczecinie. W tym czasie prowadził postępowania upadłościowe oraz pełnił funkcje sędziego komisarza w postępowaniach upadłościowych znaczących spółek regionu. W latach 2003-2006 przewodniczył Wydziałowi do spraw Upadłościowych i Naprawczych Sądu Rejonowego dla m.st Warszawy w Warszawie oraz pełnił funkcję sędziego komisarza i orzekał w sprawach upadłościowych toczących się w tym wydziale.W 2005 roku jako Wiceprezes Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy oraz Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. zniesienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy oraz utworzenia w to miejsce Sądów Rejonowych dla m.st. Warszawy, dla Warszawy Woli oraz Warszawy Żoliborza, przeprowadził procedurę podziału największego sądu rejonowego w Polsce. W latach 2005-2006 orzekał także w Wydziale XXIII Gospodarczym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Warszawie, rozpoznając w II instancji sprawy gospodarcze, upadłościowe i rejestrowe. W latach 2007-2010 współpracował z kancelarią Wardyński i Wspólnicy, najpierw jako starszy doradca a następnie jako wspólnik. Brał udział w konsultacjach przed wejściem w życie prawa upadłościowego i naprawczego z 2003 r. W roku 2006 uczestniczył w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości przygotowującej projekt gruntownej nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego. Więcej na temat Prelegenta https://www.zimmerman.com.pl/zespol/piotr-zimmerman/

radca prawny
BARTOSZ SIERAKOWSKI
 
doradca restrukturyzacyjny

Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz postępowaniu cywilnym. Ma doświadczenie w reprezentacji klientów w procesach cywilnych i gospodarczych oraz w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych. Brał udział w licznych transakcjach dotyczących nabycia i zagospodarowania nieruchomości. W Kancelarii Zimmerman i Wspólnicy sp.k. kieruje pracami zespołu ds. postępowań sądowych i administracyjnych oraz postępowań egzekucyjnych.

Bartosz Sierakowski z sukcesem reprezentował klientów przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Trybunałem Konstytucyjnym.

Prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców i instytucji finansowych z zakresu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego i egzekucyjnego. Wykłada prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe na studiach podyplomowych na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Bartosz Sierakowski jest autorem licznych artykułów z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz prawnych aspektów reprywatyzacji. Publikuje m.in. w Monitorze Prawa Bankowego, Doradcy Restrukturyzacyjnym, Monitorze Prawa Handlowego, a także jest ekspertem Dziennika Gazety Prawnej oraz TVN Biznes i Świat.

adwokat MACIEJ GEROMIN 
doradca restrukturyzacyjny

Członek Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego - uczestniczył jako ekspert w pracach nad tzw. "nową upadłością konsumencką" i ustawą Prawo restrukturyzacyjne, Członek Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda w Krakowie, zawodowo związany z zespołami sporów sądowych i spraw upadłościowych kancelarii Dentons, autor publikacji naukowych z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.
Maciej Geromin jest adwokatem, absolwentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz stosunków międzynarodowych Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie.

Jest autorem szeregu publikacji z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. W 2015 roku pełnił funkcję delegata RP w trakcie 48. Sesji V Grupy roboczej UNCITRAL ds. prawa upadłościowego.

Dr hab. TOMASZ STRĄK Prof. US

Dr hab. Prof. US Tomasz Strąk jest Kierownikiem Katedry Zarządzania Finansami Instytutu Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalista z zakresu zarządzania finansami, strategii, audytu i doradztwa podatkowego, rachunkowości oraz audytu wewnętrznego i rewizji finansowej. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji dużych projektów restrukturyzacyjnych w sektorze prywatnym i publicznym. Prof. T. Strąk specjalizuje się także w zarządzaniu złożonymi projektami informatycznymi (posiada między innymi certyfikat Prince 2 Practitiner oraz AgilePM) oraz dotyczącymi uszczelnienia systemu podatkowego. Kierował między innymi projektem dotyczącym wdrożenia JPK oraz projektem dotyczącym nowego systemu analitycznego dla administracji skarbowej. W latach 2016 – 2017 jako Dyrektor Departamentu Administracji Podatkowej, a następnie Departamentu Poboru Podatków w Ministerstwie Finansów odpowiadał za transformację administracji skarbowej w obszarze poboru podatków oraz za wpływy podatkowe realizowane przez administrację podatkową. Prof. T. Strąk był także członkiem Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania. Tomasz Strąk jest również auditorem wewnętrznym oraz specjalistą z zakresu rewizji finansowej. Jest także autorem szeregu publikacji z zakresu zarządzania finansami, restrukturyzacji i audytu