Kurs 10 godzin online. Webinarium
PRAWO
RESTRUKTURYZACYJNE
 -teoria i praktyka

Prelegent szkolenia:
 radca prawny Piotr Zimmerman  
Doradca restrukturyzacyjny

Dla kogo jest ten kurs?

Dla wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką. W szczególności polecany dla przedsiębiorców oraz osób przygotowujących się do egzaminu na licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Wyjątkowa możliwość pozyskania praktycznej wiedzy.

Prelegent

radca prawny Piotr Zimmerman doradca restrukturyzacyjny. 
Sylwetka Prelegenta na dole strony.

  Terminy zajęć

  • 21 listopada 2020 r (sobota) godzina 9.00-14.00
  • 22 listopada 2020 (niedziela) godzina 9.00-14.00

  Program
  kursu
  10 godzin

  • Prawo restrukturyzacyjne- 5 godzin
  • Prawo restrukturyzacyjne w praktyce w tym wnioski i pisma w postępowaniu restrukturyzacyjnym- 5 godzin

  Informacje organizacyjne:

  • Szkolenie w formie webinarium. Uczestnicy mają możliwość zadawania pytań Prelegentowi podczas kursu online. 
  • Zapisy trwają do 20 listopada 2020 r do godz. 23.59 lub wyczerpania miejsc
  • Szkolenie realizowane na Platformie ClickMeeting. Link do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e.mail 3 godziny przed startem szkolenia
  • Dostęp do materiałów (prezentacji) PDF po szkoleniu
  • Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 3 dni roboczych od dnia zakończenia szkolenia na wskazany w zgłoszeniu adres e.mail.

  Koszt udziału: 499 zł 

  Kwota zwolniona z VAT
  • Możliwość skorzystania z refundacji kosztów szkolenia nawet do 80% w ramach usług rozwojowych 
  • dofinansowania z Wojewódzkiego Urzędu Pracy . Akademia wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) WUP:  2.14/00162/2020

  Płatność:

  Płatność przed szkoleniem na podstawie faktury proforma wysłanej po otrzymaniu zgłoszenia.
  Dane do płatności:
   Akademia Prawa Krajowego i Międzynarodowego sp. z o.o.
  ul. Górnośląska 4a lok. 17, 00-444 Warszawa
  numer rachunku bankowego: ING Bank Śląski S.A.
  32 1050 1025 1000 0090 8078 1389

  Masz dodatkowe pytania odnośnie kursu?

  Napisz: rekrutacja@szkoleniarefundowane.pl  lub  szkolenia@apkim.pl

  Formularz zgłoszeniowy
  Administratorem danych osobowych jest Akademia Prawa Krajowego i Międzynarodowego sp. z o.o., Warszawa, ul. Górnośląska 4a lok. 17 w, kontakt: daneosobowe[at]apkim.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

  SYLWETKA PRELEGENTA

  radca prawny PIOTR ZIMMERMAN
  doradca restrukturyzacyjny

  Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (1990-1995). Następnie ukończył aplikację sądową (1995-1997), a w latach 1997-2006 pełnił funkcję sędziego. W latach 1997-1999 orzekał w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Szczecinie, w sprawach prowadzonych w trybie postępowania nieprocesowego. W latach 1999-2002 orzekał w Wydziale Gospodarczym, w sekcji upadłościowo-układowej Sądu Rejonowego w Szczecinie. W tym czasie prowadził postępowania upadłościowe oraz pełnił funkcje sędziego komisarza w postępowaniach upadłościowych znaczących spółek regionu. W latach 2003-2006 przewodniczył Wydziałowi do spraw Upadłościowych i Naprawczych Sądu Rejonowego dla m.st Warszawy w Warszawie oraz pełnił funkcję sędziego komisarza i orzekał w sprawach upadłościowych toczących się w tym wydziale.W 2005 roku jako Wiceprezes Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy oraz Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. zniesienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy oraz utworzenia w to miejsce Sądów Rejonowych dla m.st. Warszawy, dla Warszawy Woli oraz Warszawy Żoliborza, przeprowadził procedurę podziału największego sądu rejonowego w Polsce. W latach 2005-2006 orzekał także w Wydziale XXIII Gospodarczym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Warszawie, rozpoznając w II instancji sprawy gospodarcze, upadłościowe i rejestrowe. W latach 2007-2010 współpracował z kancelarią Wardyński i Wspólnicy, najpierw jako starszy doradca a następnie jako wspólnik. Brał udział w konsultacjach przed wejściem w życie prawa upadłościowego i naprawczego z 2003 r. W roku 2006 uczestniczył w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości przygotowującej projekt gruntownej nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego. Więcej na temat Prelegenta https://www.zimmerman.com.pl/zespol/piotr-zimmerman/