ZRZESZENIE PRAWNIKÓW POLSKICH o/Warszawa
EUROPEJSKA WYŻSZA SZKOŁA PRAWA I ADMINISTRACJI oraz
MIĘDZYNARODOWE CENTRUM BADAŃ, ROZWOJU I EDUKACJI

zaprasza na szkolenie


 PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE I UPADŁOŚCIOWE w praktyce


 • PROGRAM SZKOLENIA:

PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

 • Przesłanki prowadzenia postępowań restrukturyzacyjnych.
 • Rola sądu i sędziego-komisarza w postępowaniu restrukturyzacyjnym
 • Zadania i uprawnienia nadzorcy układu, nadzorcy sądowego oraz zarządcy
 • Pozycja i funkcje zgromadzenia wierzycieli i rady wierzycieli
 • Przebieg i skutki przyspieszonego postępowania układowego
 • Przebieg i skutki postępowania układowego
 • Przebieg i skutki postępowania sanacyjnego
 • Metody restrukturyzacji zobowiązań dłużnika
 • Odrębne postępowanie restrukturyzacyjne
 • Dopuszczalność pomocy publicznej.
 • Sporządzanie umowy z nadzorcą układu (warsztat praktyczny)
 • Przygotowanie i realizacja planu restrukturyzacyjnego (warsztat praktyczny)
 • Tworzenie sprawozdań nadzorcy sądowego oraz zarządcy (warsztat praktyczny)
 • Przygotowanie uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości (warsztat praktyczny)
 • Sporządzanie wniosku o wynagrodzenie doradcy restrukturyzacyjnego (warsztat praktyczny)

PRAWO UPADŁOŚCIOWE

 • Podstawy ogłoszenia upadłości
 • Rola sądu i sędziego-komisarza w postępowaniu upadłościowym
 • Zabezpieczenie majątku dłużnika
 • Skutki ogłoszenia upadłości co do osoby, majątku oraz zobowiązań upadłego
 • Ustalenie składu masy upadłości
 • Zaskarżanie czynności upadłego
 • Zadania i uprawnienia syndyka
 • Zwołanie i prowadzenie zgromadzenia wierzycieli
 • Powołanie i rola rady wierzycieli
 • Zgłoszenie i ustalenie wierzytelności
 • Sprawdzanie zgłoszonych wierzytelności
 • Ustalenie listy wierzytelności
 • Zaskarżenie listy wierzytelności
 • Zatwierdzenie, prostowanie i uzupełnienie listy wierzytelności
 • Układ w upadłości
 • Likwidacja masy upadłości
 • Podział funduszy masy upadłości i sum uzyskanych ze zbycia rzeczy i praw obciążonych rzeczowo
 • Kolejność zaspokajania wierzycieli
 • Odrębne postępowania upadłościowe (wobec deweloperów; banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji)
 • Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
 • Tworzenie listy wierzytelności (warsztat praktyczny)
 • Tworzenie planu podziału (warsztat praktyczny)
 • Tworzenie sprawozdań syndyka (warsztat praktyczny)
 • Sporządzanie wniosku o wynagrodzenie syndyka (warsztat praktyczny)

 PROWADZĄCY:

adw. dr Dariusz Czajka prof. nadzw. EWSPA. Sędzia z ponad 20 letnim doświadczeniem w tym 10 lat jako sędzia-komisarz i przewodniczący Wydziału XVII upadłościowo- układowego Sądu Rejonowego w Warszawie. Rektor Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. Przez 15 lat Prezes Zrzeszenia Prawników Polskich o/Warszawa

Sędzia Leszek Ciulkin- Sędzia Sądu Okręgowego od 1994 r. rozstrzyga spory w sprawach cywilnych pomiędzy przedsiębiorcami, w tym także na tle problemów wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych (aktualnie w I i w II instancji). W okresie od 1994 r. do 2013 r. orzekał w postępowaniach upadłościowych jako sędzia – komisarz. W 2013 r. był wizytatorem w Sądzie Okręgowym do spraw gospodarczych. W latach 1999 – 2002 i roku 2007 brał udział w pracach zespołu problemowego postępowania upadłościowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, którego zadaniem było przygotowanie projektu nowego prawa upadłościowego, a następnie nowelizacja ustawy. Od 2010 r. jest wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. Prowadzi także wykłady dla radców prawych i adwokatów. Jest autorem publikacji na temat postępowania rejestrowego, handlowego, funkcjonowania sądownictwa oraz współautorem komentarza do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.


miejsce: Warszawa

termin:  25-27 maja 2018


CENA: 899 zł netto
możliwa płatność ratalna

 

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE:

– 20 godzin szkolenia (3 dni),
– materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
– kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw,
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.


ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE/KURS

Imię i nazwisko:

*Tytuł szkolenia:

*Miejscowość:

*Data szkolenia lub kursu:

*Nazwa placówki/instytucja/firma/osoba prywatna:

Ilość uczestników

-Imię i nazwisko uczestnika

-Imię i nazwisko uczestnika

-Płatność (jednorazowa, dofinansowanie, inna)

*Wpisz swój adres email (obowiązkowe)

*Wpisz swój numer telefonu (obowiązkowe)

Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na:

 1. Przetwarzanie przez Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych oraz danych dotyczących korzystania przeze mnie z Portalu mcbrie.pl i funkcjonalności świadczonych przez MCBRiE Sp. z o.o.
 2. Otrzymywanie, na mój adres poczty elektronicznej informacji handlowych wysyłanych przez MCBRiE Sp. z o.o. w imieniu własnym oraz na zlecenie innych osób
 3. Kontakt ze strony MCBRiE z siedzibę w Warszawie przy ulicy Grodzieńskiej 21/29 , z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 par.1 Prawa telekomunikacyjnego</p>
 4.  Akceptuję Pan/Pani Regulamin MCBiE
 5.  Akceptuję Pan/ Pani politykę prywatności

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na powyższe prosimy o kontakt e.mail: szkolenia@mcbrie.pl