ZRZESZENIE PRAWNIKÓW POLSKICH o/W-wa
oraz
EUROPEJSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO I SZKOLEŃ
przy Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji
Najstarsza prywatna uczelnia prawnicza w Polsce. Założyciel Zrzeszenie Prawników Polskich o/W-wa


PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE I PRAWO UPADŁOŚCIOWE w praktyce


W czasie trwania szkolenia zostanie przekazana Państwu praktyczna wiedza i umiejętności dotyczące “nowego” prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Szkolenie poprowadzi z Państwem wybitny specjalista, praktyk adwokat prof.nadzw. EWSPA dr Dariusz Czajka


PROWADZĄCY KURS:

🗣 Piotr Hanaj– Radca prawny (nr wpisu: WR – 3374), doradca restrukturyzacyjny (nr licencji: 915), ekonomista, syndyk masy upadłości, nadzorca sądowy, wieloletni członek organów spółek prawa handlowego (m. in. likwidator, członek zarządu, prokurent, kurator).  Dzięki połączeniu wiedzy i doświadczenia zarówno w obszarze prawa, ekonomii i księgowości w swojej praktyce prawniczej stosuje szereg narzędzi analizy finansowej, między innymi tworząc modele ekonometryczne stosowane przy umowach inwestycyjnych, Due Diligence, czy wycenie przedsiębiorstw. Specjalizuje się w obsłudze spółek prawa handlowego, w szczególności z zakresu restrukturyzacji przedsiębiorstw, przekształceń, fuzji i podziału spółek, a także prawa kontraktowego oraz upadłościowego.

 


PROGRAM KURSU 20 h (piątek, sobota, niedziela) TEORIA I PRAKTYKA

PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

 1. Przesłanki prowadzenia postępowań restrukturyzacyjnych.
 2. Rola sądu i sędziego-komisarza w postępowaniu restrukturyzacyjnym
 3. Zadania i uprawnienia nadzorcy układu, nadzorcy sądowego oraz zarządcy
 4. Pozycja i funkcje zgromadzenia wierzycieli i rady wierzycieli
 5. Przebieg i skutki przyspieszonego postępowania układowego
 6. Przebieg i skutki postępowania układowego
 7. Przebieg i skutki postępowania sanacyjnego
 8. Metody restrukturyzacji zobowiązań dłużnika
 9. Odrębne postępowanie restrukturyzacyjne
 10. Dopuszczalność pomocy publicznej.
 11. Sporządzanie umowy z nadzorcą układu (warsztat praktyczny)
 12. Przygotowanie i realizacja planu restrukturyzacyjnego (warsztat praktyczny)
 13. Tworzenie sprawozdań nadzorcy sądowego oraz zarządcy (warsztat praktyczny)
 14. Przygotowanie uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości (warsztat praktyczny)
 15. Sporządzanie wniosku o wynagrodzenie doradcy restrukturyzacyjnego (warsztat praktyczny)

POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE

 1. Podstawy ogłoszenia upadłości
 2. Rola sądu i sędziego-komisarza w postępowaniu upadłościowym
 3. Zabezpieczenie majątku dłużnika
 4. Skutki ogłoszenia upadłości co do osoby, majątku oraz zobowiązań upadłego
 5. Ustalenie składu masy upadłości
 6. Zaskarżanie czynności upadłego
 7. Zadania i uprawnienia syndyka
 8. Zwołanie i prowadzenie zgromadzenia wierzycieli
 9. Powołanie i rola rady wierzycieli
 10. Zgłoszenie i ustalenie wierzytelności
 11. Sprawdzanie zgłoszonych wierzytelności
 12. Ustalenie listy wierzytelności
 13. Zaskarżenie listy wierzytelności
 14. Zatwierdzenie, prostowanie i uzupełnienie listy wierzytelności
 15. Układ w upadłości
 16. Likwidacja masy upadłości
 17. Podział funduszy masy upadłości i sum uzyskanych ze zbycia rzeczy i praw obciążonych rzeczowo
 18. Kolejność zaspokajania wierzycieli
 19. Odrębne postępowania upadłościowe (wobec deweloperów; banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji)
 20. Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
 21. Tworzenie listy wierzytelności (warsztat praktyczny)
 22. Tworzenie planu podziału (warsztat praktyczny)
 23. Tworzenie sprawozdań syndyka (warsztat praktyczny)
 24. Sporządzanie wniosku o wynagrodzenie syndyka (warsztat praktyczny)

PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE I PRAWO UPADŁOŚCIOWE – część warsztatowa

MIEJSCA I TERMINY SZKOLENIA


ROK 2019
Warszawa, 18-19-20 stycznia 2019 Początek zajęć godzina 10.00
Wrocław, 25-26-27 stycznia 2019. Początek zajęć godzina 10.00


CENA KURSU:

1299 zł

Istnieje możliwość płatności w 2 ratach u organizatora.

Dofinansowanie do kursu do 80 %?

Prowadzisz kancelarię? Firmę lub jesteś pracownikiem? Zapytaj o możliwość dofinansowania do kursu nawet do 80 proc. w ramach usług rozwojowych.  Oferta nie dotyczy osób z terenu województwa mazowieckiego oraz pomorskiego. Dowiedz się więcej DOFINANSOWANIE

Cena szkolenia obejmuje:
– wykłady,
– materiały szkoleniowe
– prestiżowy certyfikat udziału
–  dodatkowe zaświadczenia na życzenie


MASZ PYTANIA?

tel. +48 732 968 844
e.mail: szkolenia.apkim@gmail.com

ORGANIZATOR

 • Akademia Prawa Krajowego i Międzynarodowego
 • Zrzeszenie Prawników Polskich o/Warszawa
 • Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń EWSPA
 • LAW Center Club

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE/KURS

Osoba zgłaszająca:

Wybierz AKADEMIĘ

Miejscowość zajęć:

Kancelaria (uzupełnić tylko jeśli na wykazie jest więcej niż jedna kancelaria) :

sobota/dzień roboczy (jeśli jest wybór dnia):

Imię i nazwisko słuchacza, wiek lub grupa

Imię i nazwisko słuchacza, wiek lub grupa

Posiadam kod rabatowy:

*Wpisz swój adres email (obowiązkowe)

*Wpisz swój numer telefonu (obowiązkowe)

Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na:

 1. Przetwarzanie przez Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji, BLUE Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych oraz danych dotyczących korzystania przeze mnie z Portalu mcbrie.pl i funkcjonalności świadczonych przez Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji, BLUE Operator Sp. z o.o.
 2. Otrzymywanie, na mój adres poczty elektronicznej informacji handlowych wysyłanych przez Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji, BLUE Oerator Sp. z o.o. w imieniu własnym oraz na zlecenie innych osób
 3. Kontakt ze strony Międzynarodowego Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji z siedzibę w Warszawie przy ulicy Grodzieńskiej 21/29 , z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 par.1 Prawa telekomunikacyjnego</p>
 4.  Akceptuję Pan/Pani Regulamin MCBiE
 5.  Akceptuję Pan/ Pani politykę prywatności

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na powyższe prosimy o kontakt e.mail: szkolenia@mcbrie.pl

 

/* */